Tidlig forebyggelse af social ulighed i sundhed

 ​Andersson, S.G., Utzon, A., Muff, E.K., Hagensen, P., Meldgaard, T.H. og Guldager, E. Udvidede tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier i Danmark. København: Socialt Udviklingscenter SUS, 2014.
http://www.sus.dk/wp-content/uploads/udvidede-tilbud-til-gravide-og-sma%CC%8Aboernsfamilier.pdf 

Axelsen, S.F., et al.
Sårbare forældres brug og udbytte af Nyfødt – Forberedelse til fødsels og familie. København: Statens Institut for Folkesundhed, 2016.
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/nyf%C3%B8dt.forberedelse_til_f%C3%B8dsel_og_familie.pdf

Brodén, M.B. 
Graviditetens muligheder.
København, Akademisk Forlag, 2007.

Diderichsen, F., Andersen, I. og Manuel, C.
Ulighed i Sundhed – årsager og indsatser.
København: Sundhedsstyrelsen, 2011.
http://www.sst.dk/~/media/F674C77308FB4B0CA00EB038F17E239B.ashx

Hansen, J., Hammershøi, A. og Bossi-Andresen, G.
Tidlig indsats overfor særligt sårbare gravide og småbørnsfamilier. 
København: Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2003.
http://socialstyrelsen.dk/udgivelser/saerligt-sarbare-gravide-og-spaedbornsfamilier

Heckman, J.J.
Giving Kids a Fair Chance.
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2013.

Marklund, K. og Simic, N.
Nordens børn – tidlige indsatser for børn og familier.
Nordens Velfærdscenter, 2012.
http://www.nordicwelfare.org/PageFiles/415/Inspirationsh%C3%A4ften/5DK_LR.pdf

Stern, D.N.
En mor bliver til.
København: Hans Reitzel, 1999.

Stern, D.N.
Moderskabskonstellationen. 
København: Hans Reitzel, 2004.

Sundhedsstyrelsen
Børn og unges sundhed – forebyggelse og sundhedsfremme i kommunen. København: Sundhedsstyrelsen, 2008.
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/udgivelser/2008/~/media/DBC144206484422FAE2414E3063CABAC.ashx

Sundhedsstyrelsen 
Vejledning og forebyggende undersøgelser til børn og unge.
København: Sundhedsstyrelsen, 2011.
https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/6770049FEA8442DA8409E5127ABCAD24.ashx

Sundhedsstyrelsen 
Anbefalinger for svangreomsorgen. København: Sundhedsstyrelsen, 2013.
https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/D76304BDB11F48BBB1E83CBC8E0AD85B.ashx

Villumsen, L. og Guldager, E. 
Evaluering af projektet: Styrkelse af nære relationer mellem sårbare forældre og deres spædbørn – et metodeudviklingsprojekt
Thisted Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune, 2004.
http://www.systemisknarrativsupervision.dk/assets/files/relationermellemforaldreogspadbarn.pdf

 ​

Redaktør