Grundprincipper i publikationer

​​

Region Hovedstadens publikationer er alle opbygget efter en række grundprincipper:

 • Et Region Hovedstaden grid, der opdeler de enkelte sider og giver struktur til tekst og billeder.

 • På forsider er Region Hovedstadens mærke (H’et) altid venstrestillet og 1/10 af højden på publikationen.

         

 • De lodrette og vandrette bjælker (5. element) der udspringer fra H’et, forholder sig til griddet og kan varieres i hhv. bredde og højde.

 • Venstre margin er altid hvid og holdes fri for billeder og 5. element. Dette gælder ikke for plakater, hvor billedfelter godt må gå til kant.

 • Det 5. element, bjælkerne, udspringer altid fra H’ets top, midte eller bund. På publikationer er 5. element altid en procentsats af hvid eller afsenders logofarve.

 • I den venstre margin skrives publikationsnavn og evt. dato altid øverst. Publikationsnavn skrives i logofarve, dato skrives i 66% sort.
  Afsendervirksomhed og eventuelt afdeling skrives altid nederst. Virksomhed og afdeling skrives i 66% sort. Afdeling skrives før afsendervirksomhed.

 • Navn på afsendervirksomhed og evt. afdeling placeres altid øverst på publikationen – afstanden til nærmeste lodrette bjælke udgør altid 1/3 af mærkets bredde. Virksomhedsnavn skrives i logofarve eller 30% sort, afdelingsnavn skrives i hvid eller 30% sort.

   

 • Skrifttypen Mari anvendes til alle overskrifter, mellemrubrikker og paginering. Vægte af overskrifter mv. kan varieres under hensyntagen til format og læsbarhed.

 • Skrifttypen Press anvendes til brødtekst. Vægte af brødtekster mv. kan varieres under hensyntagen til format og læsbarhed.

   

 • På rygge fortsættes logofarven fra forsiden, så der fremstår et farvet felt uden forløb på ryggen. Emne/dato og afsender/afdeling skrives i samme farver og punktstørrelse som på forsiden.

 

 

Redaktør