Grundprincipper i publikationer

​​

Region Hovedstadens publikationer er alle opbygget efter en række grundprincipper:

 • Et Region Hovedstaden grid, der opdeler de enkelte sider og giver struktur til tekst og billeder.

 • På forsider er Region Hovedstadens mærke (H’et) altid venstrestillet og 1/15 af højden på publikationen.

         

 • De lodrette og vandrette bjælker (5. element) der udspringer fra H’et, forholder sig til griddet og kan varieres i hhv. bredde og højde.

 • Det 5. element, bjælkerne, udspringer altid fra H’ets top, midte eller bund. På publikationer er 5. element som regel en procentsats af hvid eller afsenders logofarve.

 • Navn på afsendervirksomhed og evt. afdeling placeres altid øverst på publikationen – afstanden til nærmeste lodrette bjælke udgør altid 1/3 af mærkets bredde - og tilsvarende afstand fra top. Virksomhedsnavn skrives i logofarve, hvid, 66% sort eller en procentsats af logofarve. Tilsvarende for afdelingsnavn, såfremt det anvendes.

   

 • Skrifttypen Mari anvendes til al tekst: overskrifter, mellemrubrikker, brødtekst (Mari Book) og paginering. Vægte af overskrifter mv. kan varieres under hensyntagen til format og læsbarhed.

   

 • På rygge fortsættes logofarven fra forsiden, så der fremstår et farvet felt uden forløb på ryggen.

 

 

Redaktør