Grundprincipper i publikationer

​Region Hovedstadens publikationer og øvrige udgivelser, der ikke er en del af brev- og dokumentlinjen, er alle opbygget efter en række grundprincipper.

​​


 • Et Region Hovedstaden grid, der opdeler de enkelte sider og giver struktur til tekst og billeder. Griddet følger RegionH-bomærket, der opdeles i 1/3-dele (ben i H'et).

          Grid

 • På plakater og publikationsforsider skal størrelsen af Region Hovedstadens bomærke (H’et) altid svare til 1/15 af formatets højde. Mærket skal holde venstrekant, men må også gerne rykkes ét H-ben til højre. Vandret kan mærkes forskydes op og ned i trin, der svarer til 1/3 af mærkets højde. 

 • De lodrette og vandrette bjælker (5. element) der udspringer fra H’et, forholder sig til griddet og skal gå fra kant til kant, men kan varieres i bredde og højde. Der skal minimum være enten et lodret eller vandret element.

  forsidedesign grundelementer
 • Det vandrette 5. element udspringer altid fra H’ets top, midte eller bund. Der er frit farvevalg til det vandrette 5 .element, som med fordel kan anvendes som titelfelt,  og fremstår som regel i en procentsats/transperans af hvid, sort eller logofarve.

 • Navn på afsendervirksomhed og evt. afdeling placeres altid øverst på publikationen – afstanden til nærmeste lodrette bjælke udgør altid 1/3 af mærkets bredde - og tilsvarende afstand fra top. Virksomhedsnavn skrives som hovedregel i logofarve, hvid, 66% sort eller en procentsats af logofarve. Tilsvarende for afdelingsnavn, såfremt det skal fremgå. 

 • Skrifttypen Mari anvendes til al tekst: overskrifter, mellemrubrikker, brødtekst (Mari Book) og paginering. Vægte af overskrifter mv. kan varieres under hensyntagen til format og læsbarhed.

  Publikation tekstopsætning
   

 • Indholdssider kombineres med tekst, foto og illustrationer - og sidstnævnte gerne indenfor de farvetema, afsenderidentiteten definerer.
 • På rygge (over 7 mm) fortsættes logofarven fra forsiden, så der fremstår et farvet felt uden forløb på ryggen.

 A4 forside og sideopslagEksempel på A4-forside og indholdsopslag med tekst og foto.


Redaktør