Psyk ISBAR

​Psyk ISBAR er et redskab til sikker kommunikation om borgere med psykiatriske problemstillinger

Borgere i psykiatrisk forløb kommer ofte i kontakt med mange dele af social- og sundhedsvæsnet. Det betyder, der er mange situationer, hvor personalet skal videregive information og fortælle om borgerens situation både internt og eksternt. Det er derfor vigtigt med fokus på sikker kommunikation for at understøtte det bedste forløb for borgeren.

Psyk ISBAR er et lommekort, som kan anvendes i kommunikation om borgere med psykiatriske problemstillinger både på tværs af sektorer, og mellem medarbejdere.

Målgruppen er personale – både social- og sundhedsfagligt – der arbejder med borgere med psykiske problemstillinger f.eks. på botilbud, i psykiatrien, akutmodtagelser hos praktiserende læger mm.

Der er i forbindelse med Psyk ISBAR udviklet en film til inspiration til at anvende kortet. Filmen viser forskellige situationer, hvor medarbejdere anvender Psyk ISBAR til at kommunikere om en psykiatrisk problemstilling.

Derudover er der et fakta ark og ark med refleksionsspørgsmål til filmen.

Materialer

Psyk ISBAR er testet i Frederiksberg, København og Lyngby-Taarbæk Kommune samt Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden med stor succes. Alle tilbagemeldinger tilkendegiver, at det er et meget anvendeligt redskab til både at skabe sikker mundtlig kommunikation og til at understøtte et nødvendigt fælles sprog på tværs af sundhedsfaglige og socialfaglige medarbejdere om fælles patienter/borgere.
Redaktør