Hospitalsdirektør: Ny struktur bringer os tættere på hospitalsdriften

​INTERVIEW: Hospitalsdirektør på Amager Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv, har været med i beslutningen omkring den nye struktur på Region Hovedstadens ledelsesfora og ser frem til den nye organisering

Vent...

Hvad forventer du dig af ændringerne i ledelsesfora? 

"Jeg synes, det giver god mening at ændre vores ledelsesfora, hvis vi skal tættere på vores kerneydelse – at drive hospitalerne og målrette indsatsen mod de fælles indsatsområder. Min forventning er, at med den ændrede deltagerkreds, vil det betyde, at der vil blive truffet nogle mere forpligtende beslutninger end vi hidtil har gjort. I perioder er det blevet til lidt mere meningsudveksling end beslutninger, fordi vi har været mange flere aktører tilstede, som ikke nødvendigvis havde andel i problemet og var forpligtede til at løse det. Nu forventer jeg en styrket dagsorden og at vi kan tage mere skarpe og relevante drøftelser af emner, som er tætte på hospitalsdriften og på den baggrund også træffe de rigtige beslutninger."


Læs også "Fremtidig ledelse og arbejdsform i Region Hovedstaden"

Hvad vil ændringerne betyde for den måde hospitalerne arbejder videre med opgaver på? 

"Det vil blive lettere for hospitalerne at gribe de opgaver, som kommer med retur fra Hospitalsdirektørkredsen, da vi må forvente at det, som drøftes er relevant for hospitalerne og i langt højere grad være tydeligt patientrettede. Samtidig forventer jeg også, at den nye sammensætning af kredsen kommer til at styrke sammenholdet på tværs af hospitalerne, og at det bliver lettere at arbejde mod at finde løsninger i fællesskab på tværgående udfordringer til gavn for hele regionen."

 

Hvilke opmærksomhedspunkter ser du, som man skal have for øje?

"Et første opmærksomhedspunkt er, at det så også er op til os, som er repræsenteret i det nye Hospitalsdirektørkreds, at gøre det til det kraftfulde mødeforum, vi gerne vil have det til at være. Vi skal også være opmærksomme på, at der vil gå længere tid imellem, at vi i kredsen vil mødes med centerledelserne i resten af organisationen, og at vi derfor har en vigtig opgave i på anden vis at opretholde de gode personlige relationer, som er så utroligt vigtige for at sikre den sammenhængskraft, som skal understøtter Region Hovedstaden som organisation."

 

Hvilke krav stiller den ændrede struktur til fx sekretariatsstyring? 

"Det kommer til at kræve noget disciplin af os selv og samtidig er det nødvendigt, at relevante aktører indkaldes til de møder, hvor der er berøringsflader. Fx giver det jo ikke meget mening, at vi i HD skal drøfte et spørgsmål, som også vedrører fx Akutberedskabet, hvis ikke Akutberedskabet er til stede på mødet."


Læs også "Svend Hartling: Vi dedikerer tid til virksomhederne"

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor