Jens Gordon Clausen: Centrene skal understøtte hospitalerne (endnu) mere

INTERVIEW: Der skal mere hastighed, mindre bøvl og mere nærvær til, mener koncerndirektør Jens Gordon Clausen

Vent...

​Hospitalerne oplever, at koncerncentrene har for mange indgange. Derfor skal den nye centerdirektørkreds have fokus på, hvordan centrene kan blive bedre til at understøtte hospitalerne – regionens kerneopgave.

Hvad er Centerdirektørkredsens rolle?

"Centerdirektørkredsen skal sikre koordinering på tværs af hospitaler, centre og virksomheder. De skal også sikre, at centrenes opgaver er afstemt i forhold til hospitalerne og virksomhederne. Serviceeftersynet har peget på nogle af de steder, hvor hospitalerne synes, at centrene kan være bedre til at understøtte de opgaver, vores sundhedsfaglige medarbejdere har i mødet med patienterne. Det er noget af det, vi skal have et øget fokus på fremover."

Hvilke udfordringer er der med centrenes opgaveløsning?

"I dag har vi to meget store driftscentre i Center for IT, Medico og IT og Center for Ejendomme, som løfter vigtige understøttende funktioner for hospitalerne. Hospitalernes oplevelse er, at de ikke altid får løst deres problemer, og at de har brug for, at det kan gå lidt hurtigere med at få dem løst."

"Efter serviceeftersynet og i særdeleshed også efter Ekspertrådet kom med deres anbefalinger, er vi i gang med en større proces, hvor vi ser på, hvordan CIMT skal arbejde anderledes og hvilke kompetencer, der skal styrkes yderligere, så CIMT i endnu højere grad understøtter driften. Vi skal have mere fremdrift i Sundhedsplatformen og andre it-systemer, så vi kan levere et system til hospitalerne, der understøtter medarbejdernes arbejde til gavn for patienterne."

"Center for Ejendomme har lavet et kæmpe arbejde med en ambitiøs renoveringsplan for vores nedslidte bygninger, og det er en super vigtig opgave at få løftet på tværs af hospitalerne. Men samtidig skal hospitalerne opleve, at de ved, hvem de skal gribe fat i, uanset om det er en enkelt vandhane, der drypper, eller det drejer som om den store renoveringsopgave. Og derfor har Center for Ejendomme og hospitalerne en opgave med at finde ud af, hvordan de skal arbejde sammen, så der er mindst muligt bøvl, mere nærhed og hospitalerne skal have én indgang."


Læs også "Fremtidig ledelse og arbejdsform i Region Hovedstaden"


Hvad så med de andre centre?

"Center for Sundhed, Center for Økonomi og Center for HR er lidt anderledes på den måde, at de både har et driftsben og et politikben, hvor de understøtter vores politikere. Men de centre skal vi også have til at spille bedre sammen på tværs, og vi skal sørge for en større grad af koordinering og ensartethed, så hospitalerne ikke oplever, at der er forskellige centre, som kommer og banker på og ikke er koordinerede. Det gælder også for Center for Regional Udvikling, dog i noget mindre grad. For på hele forskningsområdet skal de også være afstemt i forhold til hospitalerne og forskernes ønsker. Vi skal simpelthen fremstå som én samlet organisation for hospitalerne."

Hvornår vil hospitalerne opleve, at centrene understøtter dem?

"Jeg vil gerne understrege, at det ikke er mit indtryk, at nogen af centrene har været i tvivl om, at vi er her for hospitalerne - og dermed også for patienternes skyld. Så det handler om, hvordan vi arbejder og gør tingene, når det gerne skal være så effektivt og smidigt som muligt på hospitalerne."

"CIMT skal måske skrues lidt anderledes sammen med nye kompetencer, og det skal gå stærkt, for der er et enormt behov for, at vi kan komme i mål med Sundhedsplatformen og RIS/PACS, så medarbejderne oplever, at det bliver bedre. Og det samme med Center for Ejendomme. Vi sætter gang i konkrete forbedringer nu, så hospitalerne meget snart skulle få oplevelsen af, at CEJ er kommet tættere på hospitalerne og på en måde, der hjælper dem bedst. Det er to store organisationer med mange dygtige medarbejdere, så vi skal kunne håndtere det her organisatorisk - og det tager tid. Men jeg har en ambition om, at det skal kunne mærkes på hospitalerne i løbet af det næste år."


Læs også  "Hospitalsdirektør: Ny struktur bringer os tættere på hospitalsdriften"

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor