​​​​​​

Særligt rekrutteringsprojekt sætter fokus på fortællinger

Employer branding har været et af hovedelementerne i et særligt rekrutteringsprojekt i Psykiatrien, som skulle skaffe 150 nye medarbejdere til, når den lukkede retspsykiatri samles i det nye byggeri - Udsigten. Med fokus på fortællinger har projektet via traditionelle og nye kanaler forsøgt at tiltrække nye kræfter til specialet.​
Vent...


Når man skal bruge 150 nye medarbejdere, må man sætte alle sejl til. Derfor blev der også i foråret oprettet et særligt projekt, som skulle understøtte rekrutteringen til Ny Retspsykiatri Sct. Hans, der her i december flytter ind i deres nye byggeri - Udsigten. Projektet skal sikre, at alle stillinger i Udsigten er besat af medarbejdere med de rette kompetencer, og at alle nye medarbejdere får en god introduktion.

”Det har været rigtig vigtigt for os i projektet, at rekrutteringen ikke står alene, men at den går hånd i hånd med employer branding - altså fortællingen om arbejdspladsen og fortællingen om specialet. Fordi der er mange myter om retspsykiatrien og måske også en manglende viden. Derfor ville vi gerne give et lidt mere nuanceret billede af, hvordan det er at arbejde i retspsykiatrien,” fortæller Selina Sidenius Jensen, der er rekrutteringspartner i Psykiatrien og projektleder på rekruttering og introduktion til Udsigten.  

Derfor har der også skullet nye ideer på bordet og lægges en ekstra indsats for at løse opgaven.
”Der har ikke været så meget fokus på at pushe rekruttering via stillingsopslag. I stedet har vi brugt en masse energi på fortællingerne, og på hvordan vi kunne komme ud med dem. Og så har vi haft fokus på selve introduktionen. Når man får så mange nye medarbejdere, er det rigtig vigtigt at kunne tage godt imod dem,” siger Selina Sidenius Jensen. 

Hvilke kompetencer får vi brug for?

Marianne Friis Lindegaard er som udviklingschef for den retspsykiatriske afdeling R på Psykiatrisk Center Sct. Hans en del af rekrutteringsprojektet, men hun har også som tidligere afdelingssygeplejerske på et af de retspsykiatriske afsnit været med til projektets udformning:  

”Jeg fik min start i projektet som afdelingssygeplejerske, hvor jeg sammen med mine kolleger skulle identificere hvilke kompetencer og medarbejdergrupper, vi mente, vi ville få brug for i Udsigten med udgangspunkt i vores kerneopgave og nye arbejdsgange,” forklarer hun og fortsætter: 

”Der har været stor medinddragelse i forhold til, hvordan vi skulle komme ud over rampen og rekruttere så mange nye medarbejdere fra forskellige faggrupper. Lige nu er det jo sådan, at det er de samme fagpersoner, som man prøver at rekruttere i hele sundhedsvæsenet. Så for os var det også noget med at få nogen, der ikke havde set sig selv i p​sykiatrien, til at synes, at det kunne være et spændende område at arbejde med. Vi har ønsket at få nogle erfarne medarbejdere, men vi skal også være et sted, der kan rumme medarbejdere, som er nye i faget og leder efter deres første arbejdsplads.”

Rekrutteringsprojektet skulle ansætte sygeplejersker, ergoterapeuter, SOSU-assistenter, pædagoger, service assistenter, sikkerhedspersonale til Udsigtens Velkomsthus samt medarbejdere til det tværfaglige rehabiliteringsteam. Derfor var der også brug for en bred vifte af initiativer. 

En fælles platform for potentielle ansøgere

Noget af det, som projektet gjorde, var at lave en fælles platform på Psykiatriens hjemmeside for alle rekrutteringsinitiativerne. Her samlede de medarbejderportrætter, videoer, medieomtaler, m.m. sammen med stillingsopslagene. 

”Alt kampagnematerialet var samlet på en fælles platform, for så havde man et samlet sted, som man kunne linke ind til. På den måde linkede man ikke direkte til et jobopslag for eksempel på de sociale medier, men ind til et univers hvor man både kunne lytte, læse og se, hvad vi er for et sted,” siger Selina Sidenius Jensen. 

Og netop det med at række ud til potentielle ansøgere på mange forskellige måder mener Marianne Friis Lindegaard har været med til at gøre en forskel:

”Vi har prøvet at generere nogle ideer med inddragelse fra medarbejderne i forhold til: hvor er det, man kigger efter stillingsannoncer? Og hvad er det, man bliver nysgerrig på? I gamle dage slog rigtig mange op i deres fagblad eller kiggede i lokalavisen, men hvad gør man i dag? Det har været noget, som vi skulle sætte os ind i. Noget af det, som vi har gjort rigtig meget ud af, har været, at det ikke bare var tekst i en stillingsannonce. Det betyder faktisk også noget at høre om det fra nogen, som man kan identificere sig med.”

Selvfølgelig har det ikke været lutter lagkage alt sammen.

”Vi har også søgt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, men vi står jo desværre i den situation i forhold til sygeplejersker, som alle andre også gør. Det er svært. Og det er også svært, selvom vi har lavet et - synes jeg - godt stykke arbejde og en rekrutteringsproces, der er kommet ud over rampen. Så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan det havde set ud, hvis vi havde gjort det på den helt ordinære og vanlige måde,” siger Marianne Friis Lindegaard.

Kom indenfor

’Er du interesseret i at arbejde i et speciale med mulighed for fordybelse, og hvor relationsarbejde, komplekse patientforløb og et stærkt tværfagligt samarbejde er nogle af kodeordene? Så kom forbi og hør mere.’ 

Sådan inviterede rekrutteringsprojektet også de potentielle ansøgere indenfor til oplæg om specialet og rundvisning i Udsigten. Her kunne deltagerne høre nuværende medarbejdere fortælle om hverdagen i retspsykiatrien, og der var også mulighed for at stille spørgsmål.

”Da vi skulle annoncere de her events, brugte vi forskellige kanaler. Blandt andet sådan noget som fagbladet Sygeplejersken, og så delte jeg også eventet på sociale medier i grupper til de specifikke faggrupper. Vi havde også plakater oppe ude på uddannelserne. Og da vi så kom til eventet, prøvede jeg at spørge mig lidt for blandt deltagerne om, hvor de havde hørt om eventet. Og den klare melding var, at det havde de set på Facebook. Så det har vi helt sikkert lært noget af til næste gang,” forklarer Selina Sidenius Jensen.

Retspsykiatrien på Instagram

Et af rekrutteringsprojektets initiativer, som har gjort sig særligt bemærket, er retspsykiatriens nye Instagramprofil. 
”Fra ide til handling var der ikke ret langt. Og vi startede faktisk op med at lægge de her små videoer med medarbejderprofiler ud,” fortæller Marianne Friis Lindegaard og fortsætter:

”Instagramprofilen har været tiltænkt netop til rekruttering, men nu bliver den også brugt til at vise nyheder, og på den måde kan vi fortsætte med at kommunikere både med nye kolleger, men også med dem, der har været her i flere år, som også skal være en del af det at flytte ind i Udsigten. Og så er den i det hele taget bare god til skabe opmærksomhed omkring specialet og vores arbejdsplads.”

Marianne Friis Lindegaard er også som leder blevet opmærksom på, hvad det kræver at rekruttere nye, yngre medarbejdere:

”Når vi rekrutterer nu, så rekrutterer vi jo også medarbejdere, som bruger sociale medier på en anden måde. Vi rekrutterer blandt andet yngre mennesker, som har et andet forhold til arbejdslivet, end vi andre måske har. Og det er også vigtigt at holde sig for øje også i en rekrutteringsproces i forhold til at nå ud med vores budskaber om at arbejde i retspsykiatrien.” 

Fortsættelse følger efter indflytningen

I Retspsykiatrien er de netop nu i fuld gang med flyttekasserne, men rekrutteringsprojektet fortsætter også på den anden side af nytår.

”Vi håber selvfølgelig på, at noget af den omtale, som vi har skabt i forbindelse med vores kampagne med forskellige aktiviteter, og den presseomtale, som vores nye bygning har fået, giver noget synlighed og opmærksomhed, selvom det måske ikke direkte har handlet om rekruttering i den traditionelle forstand. Vi er heldigvis kommet rigtig langt med de rekrutteringsmål, som projektet havde sat, men der er ingen tvivl om, at der også kommer en anden bølge efter flytningen,” siger Selina Sidenius Jensen og pointerer, at kommunikationen om hverdagen i Udsigten også bliver en anden, når først de er flyttet ind:

”En ting er, at man går og snakker om, at det bliver fedt at flytte ind i de nye rammer samt at få de nye muligheder, som bygningen tilbyder både patienter og personale. Men når vi kan begynde at fortælle, at det ER fedt at være i Udsigten, og at det virkelig gør en forskel for patienterne, så tror jeg, at det bliver rigtig godt. Så på den måde har kampagnen også et længere sigte end bare at rekruttere til indflytningen.”

​​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor