Teknologien giver nye muligheder for sammenhængende patientforløb

Med en helt ny bygning har Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) grebet muligheden for at gentænke brugeroplevelsen og arbejdsgange. Men færre konsultationsrum kræver innovation og digitale løsninger for at få hverdagen til at hænge sammen.
Vent...
Ny teknologi skal understøtte den gode brugeroplevelse, når Region Hovedstaden til november samler diabetesbehandlingen i det nye Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) ved siden af Herlev Hospital. 

Digitale selvbetjeningsløsninger og grønne åndehuller skal være med til at gøre omgivelserne mindre hospitalsagtige for brugerne, der i dagligdagen ikke omtales som patienter på SDCC. 

Ambitionen er, at man tilrettelægger patientforløb efter brugernes ønsker og de kliniske behov sammenholdt med mulighederne i det nye hus. Derfor bliver udvidede åbningstider og brug af telefon- og videokonsultationer i et større omfang også en del af hverdagen i det nye SDCC på baggrund af resultaterne af en brugerundersøgelse fra 2020.   

Nyt hus, nye muligheder

En ny bygning betyder ikke kun flyttekasser og nymalede vægge. Det nye SDCC samler diabetesbehandling af voksne og børn samt medarbejdere fra flere forskellige matrikler i regionen under samme tag. På den måde bliver flytningen også en fusion til et nyt fællesskab.

For ledere og medarbejdere fra SDCC i Gentofte er flytningen fra Niels Steensens vej ved siden af Novo Nordisk starten på et nyt kapital. For nogle er det et vemodigt farvel til historiske rammer, men det har også været en anledning til at se på, om man kunne gøre tingene anderledes. 

”Vi skulle både se på brugerrejsen - hvad var det for et flow, der skulle være gennem huset for brugerne? Men vi skulle også se på, hvordan vores medarbejdere skulle have det, når vi samler dem under ét tag. Det betød, at vi var nødt til at se på arbejdsflow, og hvordan alting er koordineret,” forklarer Evy Ottesen, der er ledende bioanalytiker på Corelab på SDCC og formand for styregruppen for brugerrejse, arbejdsflow og wayfinding (BAW). 

Selvbetjening og hverdagsteknologi

En vigtig del af styregruppens opgave har været at finde de gode løsninger og lade sig inspirere både i og uden for sundhedsvæsenet.

”Det har ligget os meget på sinde, at man ikke bliver sygeliggjort, når man kommer ind i det her hus,” forklarer Evy Ottesen og uddyber:

”Kan vi for eksempel bruge ny teknologi? Ligesom vi har lært i lufthavnen selv at skulle gøre nogle ting – selv tjekke kufferten ind, selv sætte mærkaten på, selv printe boardingpas – vi får en ny opgave, hver gang vi er ude at rejse. Og vi bliver jo bedre og bedre til det.”

Også andre byggerier i Region Hovedstaden har inspireret til de nye løsninger på nyt SDCC.

”Vi har også set på velkomststanderen, som Nordfløjen på Rigshospitalet har taget i brug - hvordan kunne vi bygge videre på den og tage det et skridt videre? Jo mere det ligner det, man gør andre steder i hverdagen, jo mere normalt føles det også for brugerne, når de kommer i vores hus,” siger Evy Ottesen. 

Effektiv udnyttelse af konsultationsrum 

Mulighederne for at tilgodese medarbejdere i stillingsfælleskaber og forskningsrelateret rejseaktivitet samtidig med, at man sikrer, at brugerne bliver tilset af deres faste behandler, bliver desværre en stor udfordring i det nye hus, da der er færre konsultationsrum, end SDCC arbejder med i dag. 

”Det er virkelig en udfordring. Vi bor jo sammen med en stor klinisk forskningsenhed, fordi det er fedt, hvis man er international anerkendt forsker, at man én dag om ugen kan gå over og passe et ambulatorium og se de patienter, som man brænder for at gøre noget for,” forklarer Dorrit Thorsen, der er ledende oversygeplejerske i klinikken på SDCC og også sidder med i BAW-styregruppen.

Det har krævet nye tilgange og hjælp fra Sundhedsplatformen. 

”Når nogen går ud af et konsultationsrum, så skal en anden helst gå ind. Det skal vi bruge SP til at understøtte – og Sundhedsplatformen har jo generelt ikke været særlig elsket, men den kan altså noget i sådan en seance, som vi er i gang med,” konstaterer Dorrit Thorsen.

Smarte features giver sammenhængende forløb

”Måden at bygge kalender op på har bare udviklet sig enormt, fra vi startede op med Sundhedsplatformen og så til i dag. Der er virkelig nogle smarte features og nye funktionaliteter, som man skal unde sig selv tid til at kaste sig over, hvis man har ansvaret for et ambulantområde,” siger Dorrit Thorsen. 

Med det nye kalendersystem kan Dorrit Thorsen og kollegaerne booke sammenhængende forløb til brugerne:

”SP kan hjælpe med at bygge besøgene sammen, så man kan få et forløb, der løber et helt år. Og man kan nærmest booke det i en omgang!”

Også udnyttelsen af konsultationsrummene bliver forhåbentlig mere overskuelig:

”Vi arbejder på at få lavet rumressourceallokering via SP. Så kan man booke ikke kun den pågældende patient til den rigtige medarbejder, men faktisk også tilknytte dem et rum samtidig. Og hvis det lykkes – det er et udviklingsarbejde – så kan vi trække en rapport, og så kan vi simpelthen se, hvor der er et ledigt lokale,” forklarer Dorrit Thorsen, der håber, at de dage, hvor hun og kollegaerne skal forsøge at bevare overblikket over ledige lokaler med et Excel ark, snart er talte. 

’Det giver trivsel at vide, at man leverer’

Adspurgt om det er vigtigst at kunne få en akuttid eller at se sin faste behandler, svarer over 70% af SDCC’s brugere, at de helst vil se deres faste behandler. Derfor håber Dorrit Thorsen også, at det er noget af det, som vil lykkes med det nye hus og de nye teknologiske løsninger:

”Jeg håber, at vores brugere kommer til at synes, at de har fået nogle koordinerede forløb, fordi det er noget, som vi nok ikke helt lever op til i dag. Og så tror jeg, at hvis vi kan levere det, så er de fleste nok glade. Også medarbejderne. Det giver jo noget trivsel at vide, at man leverer.” 

Grønne oaser i stedet for skilteskov

Et andet udløb af brugerundersøgelsen har været et fokus på at lave en anden form for wayfinding, end de skilte, som man er vant til.

”Det har også været et stort brugerønske, at de hellere vil have nogle skulpturer og nogle farver, der skal udgøre wayfinding i stedet for alle de her skilte i loftet – det bliver så hospitalsagtigt," siger Evy Ottesen.

Ligesom Dorrit Thorsen håber hun, at det nye hus vil give nogle mere sammenhængende forløb, hvor husets muligheder kan give et endnu tættere samarbejde mellem brugerne og medarbejdere fra forskellige specialer. Måske kan det også udvikle samarbejdet i nye retninger. 

Derfor glæder Evy Ottesen sig særligt til se, hvordan omgivelserne kommer til at fungere i hverdagen. Både for brugerne og for medarbejderne.

”Jeg er spændt på det koncept med haverne. Og jeg synes, at der er noget spændende over taget, som også bliver et udendørsareal. Og fordi personaleområdet ligger deroppe, så har vi faktisk også selv et frirum, hvor vi kan gå ud og nyde naturen og møde hinanden.” 

Dog regner hun ikke med at kunne hvile på laurbærrene, når de flytter ind i det nye hus til november: 

”Jeg håber og tror, at langt det meste kommer til at fungere som planlagt. Men selvfølgelig vil der også være nogle steder, hvor vi bliver klogere – det vil der jo altid være. Og at der er nye muligheder, som vi så kan arbejde videre med. Det arbejde stopper jo aldrig.”Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor