Ungepanel.dk stiller krav til Christiansborg

​Hæve-sænkeborde, længere tid til eksamen eller fritagelse fra idræt er nogle af de ting, du kan have brug for, hvis du er ung, under uddannelse og kronisk syg. Desværre har ikke alle studievejledere og lærere på ungdomsuddannelserne tilstrækkelig viden om hvilke former for hjælp kronisk syge elever har ret til, og hvor og hvordan man kan søge den. Derfor oplever mange unge med kronisk sygdom, at den vejledning de får på uddannelsesstederne er misvisende, tilfældig eller decideret forkert.

Opråb til politikerne

Med henblik på at skabe opmærksomhed omkring problematikken på ungdomsuddannelserne, skal Ungepanel.dk i foretræde i Børne- og Undervisningsudvalget d. 31. januar 2017. De unge vil præsentere et forslag, hvor blot et enkelt kryds kan lette skolegangen for kronisk og alvorligt syge unge. Krydset skal kunne sættes på ansøgningsskemaet til ungdomsuddannelserne og udløse en samtale med studievejlederen, der er lokaliseret på uddannelsesstedet. En af de væsentlige pointer ved forslaget er, at det er vejlederen, der opsøger den studerende og ikke omvendt. Samtalen skal indbefatte en gennemgang af elevens særlige behov samt muligheder og rettigheder i forbindelse med uddannelsesforløbet. Alt sammen med henblik på at fritage den unge fra at skulle være ekspert i paragraffer og dispensationsregler.

Et dokumenteret problem

Egmont Fonden udarbejdede i 2014 rapporten ”Alvorlig sygdom og sorg”, der viser, at den danske indsats overfor kronisk og alvorligt syge unge er for sporadisk. Rapporten appellerer til, at studievejledningen på ungdomsuddannelserne skal opgraderes, så de enkelte studievejledere i højere grad er klædt på til at tale med de unge om sygdom og hjælpe dem med at undersøge fraværsregler, mulige hjælpemidler og øvrige nødvendige dispensationer.

I England har London School og Economics haft succes med et tilsvarende koncept, hvor studerende kan sætte kryds på ansøgningsskemaet i tilfælde af kronisk sygdom. Den studerende indkaldes derefter til samtale, hvor der tages højde for særlige hensyn og behov.

Inspireret af disse erfaringer går Ungpanel.dk i kødet på problematikken, så ungdomsuddannelserne ikke bliver ved at være et af de områder, der spænder ben for unge med kronisk sygdom.


Af Anna Sofie Lisbjerg


Redaktør