Mød repræsentanter fra UNGEPANELERNE I DANMARK til Folkemødet

​Helbred eller fraværsprocent? Vær med, når UNGEPANELERNE I DANMARK sætter fokus på hverdagens dilemmaer for syge unge I Danske Regioners telt.

Vent...

Du kan møde UNGEPANELERNE I DANMARK til Folkemødet på Bornholm, lørdag d. 15. juni kl. 17.25 – 18.10. 

Et kronisk fraværsproblem

UNGEPANELERNE I DANMARK ønsker at sætte fokus på emnet ’Et kronisk fraværsproblem’. Hver dag skal kronisk og alvorligt syge unge træffe en beslutning, der har konsekvenser for enten deres sygdom eller deres uddannelsesforløb. Kronisk og alvorligt syge unge oplever ofte at have en fraværsprocent over de tilladte 10%, da det koster undervisningstimer at tage på hospitalet til indlæggelser, ambulante besøg eller behandling. Mange unge oplever derfor, at de bliver indkaldt til utallige fraværssamtaler, hvilket er stressende, fordi deres fravær typisk vil være stabilt eller stigende. Fraværsreglerne for ungdomsuddannelserne tager ikke højde for de hyppige hospitalsbesøg og flere sygedage, hvilket bringer disse unge i en position, hvor de skal vælge mellem enten at passe deres sygdom eller deres fraværsprocent. 

UNGEPANELERNE I DANMARK giver de unges dilemmaer videre til relevante Folketings- og Regionspolitikere, UU-vejleder og publikum og beder dem komme med løsningsforslag til, hvordan syge unge kan balancere et ungdomsliv med både sygdom og uddannelse.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor