Online debatseminar: Hvordan skaber vi et samfund med plads til at være ung og syg?

​Kom til online debatseminar tirsdag den 8. juni kl. 15:00-17:00. Seminaret er gratis.

Vent...

Næsten hver femte ung i Danmark lever med en kronisk eller alvorlig sygdom. Det står i skarp kontrast til den gængse forestilling om unge som usårlige og raske. Ungdomsårene er en særlig vigtig livsfase med stor betydning for kompetencer, deltagelse og livskvalitet i voksenlivet. Alligevel er unge med kronisk eller alvorlig sygdom en ofte glemt og klemt gruppe.

Dét ønsker Ungdomsbureauet og UNGEPANELERNE I DANMARK at ændre. Derfor er vi gået sammen om at arrangere et debatseminar om, hvordan vi kan skabe et mere rummeligt samfund for nutidige og kommende generationer af unge med kronisk eller alvorlig sygdom. Startskuddet for dette samarbejde var bogen ’De Kronisk Syge’, hvor 25 unge fortæller om, hvordan det er at være ung og leve med en kronisk sygdom.

Til debatseminaret stiller vi i to paneldebatter skarpt på henholdsvis uddannelse og overgangen fra de 17 til 18 år. Ida, Nanna, Christoffer og Laura, der alle lever med en kronisk sygdom, vil gå i dialog med politikere og fagprofessionelle og gøre opmærksom på nogle af de udfordringer, de har mødt:

 • Uddannelse – hvordan skaber vi et mere fleksibelt uddannelsessystem?
  Det er udfordrende at tage en ungdomsuddannelse samtidig med at skulle passe sin sygdom. I denne paneldebat vil Ida og Nanna særligt sætte fokus på problematikker i forbindelse med fravær på ungdomsuddannelsen og specialpædagogisk støtte (SPS).
 • Transition – hvordan sikrer vi en mere glidende overgang fra 17 til 18 år?
  Man går ikke fra at være barn til voksen på én dag. Lovgivning og støttemuligheder ændrer sig dog drastisk den dag, CPR-nummeret viser, at en ung er fyldt 18 år. Christoffer og Laura vil i denne paneldebat især gøre opmærksom på udfordringer i forbindelse med sagsbehandling og skiftet fra børne- til voksenafdeling. 

Inden paneldebatterne vil Kirsten Boisen, overlæge i ungdomsmedicin, skitsere konteksten og klæde os på med faglige indsigter om dét at være ung og syg. Under seminaret opfordrer vi publikum til at engagere sig i debatten ved at stille spørgsmål i chatten. 

Hvem er seminaret relevant for?

Seminaret er for dig, der…

 • arbejder med unge med langvarig sygdom. Det kan fx være i sundhedsvæsenet, uddannelsessystemet eller kommunalt regi.
 • ønsker indsigt i, hvordan det er at være ung med kronisk eller alvorlig sygdom. 
 • politisk varetager langvarigt syge unges interesser.

Hvad får jeg ud af at deltage?

Du kan tage følgende viden med hjem: 

 • Indblik i, hvad det er for nogle udfordringer, unge med kronisk eller alvorlig sygdom møder i vores samfund.
 • Konkrete forslag til, hvordan du bedre kan støtte langvarigt syge unge, som du møder i dit arbejde. 
 • Anbefalinger til, hvordan samfundet bedre kan tilgodese langvarigt syge unges behov. 

Program

15:00 - 15:10:
VELKOMMEN v/moderator Nikolaj Falkenberg-Klok, Ungdomsbureauet

15:10 - 15:35:
FAGLIGT OPLÆG v/Kirsten Boisen, overlæge i Ungdomsmedicinsk Enhed, Rigshospitalet

15:35 - 16:15:
PANELDEBAT 1: HVORDAN SKABER VI ET MERE FLEKSIBELT UDDANNELSESSYSTEM?

Paneldeltagere:

 • Ida Manly Sørensen, 16 år, Ølgod, medlem af UNGEPANELERNE I DANMARK
 • Nanna Smistrup, 20 år, Ballerup, medlem af UNGEPANELERNE I DANMARK og ’De Kronisk Syge’
 • Maja Bødtcher-Hansen, rektor, Frederiksberg Gymnasium
 • Ingrid Kjærgaard, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)
 • Stén Knuth (V), næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget, Folketinget
 • Maria Gudme (S), medlem af Udvalget for Forskning, Innovation og Uddannelse, Regionsrådet i Region Hovedstaden

16:15 - 16:55:
PANELDEBAT 2: HVORDAN SIKRER VI EN MERE GLIDENDE OVERGANG FRA 17 TIL 18 ÅR?

Paneldeltagere: 

 • Christoffer Fehsenfeld, 25 år, Aarhus, ’De Kronisk Syge’
 • Laura Wesseltoft, 22 år, København N, medlem af UNGEPANELERNE I DANMARK
 • Kirsten Normann Andersen (SF), sundhedsordfører og formand for Social- og Ældreudvalget, Folketinget – Charlotte Broman Mølbæk (SF), handicapordfører, var stedfortræder 
 • Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter
 • Signe Færch, fungerende næstformand, Dansk Socialrådgiverforening 
 • Karsten Skawbo-Jensen (KF), Regionsrådet i Region Hovedstaden og Frederiksberg Kommunalbestyrelse (afbud) 

16:55-17:00:
AFRUNDING OG TAK FOR I DAG

Tilmelding

Tilmeld dig på Ungdomsbureauets hjemmeside 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor