Bornholm vinder stor EU-pris for bæredygtighed

Bornholm har netop vundet EU’s konkurrence Responsible Island Prize og er dermed kåret til EU’s mest bæredygtige ø. Greater Copenhagen EU Office sætter pris på det gode samarbejde med Bornholm og har talt med borgmester Winni Grosbøll om, hvorfor EU-arbejdet er så vigtigt for øen. 

Vent...

Førstepladsen i konkurrencen Responsible Island Prize er en stor anerkendelse af Bornholms mangeårige arbejde med innovative energiløsninger og grøn omstilling. Prisen gives bl.a. for øens bidrag til at skabe et mere bæredygtigt og klimavenligt Europa, lyder begrundelsen fra EU’s Horizon 2020-program, som uddeler prisen.


Med titlen følger en præmiesum på 500.000 euro, hvilket svarer til omkring 3,7 millioner danske kroner. 

Andenpladsen i konkurrencen gik til en anden dansk ø, nemlig Samsø, mens tredjepladsen gik til den skotske øgruppe Orkneyøerne. 

I er en pressemeddelelse fra Bornholms Regionskommune siger Danmarks Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen:
"Det er svært ikke at være meget stolt af Danmark, når to danske øer rydder bordet og sætter sig på både første- og andenpladsen. Det viser, at Danmark – og ikke mindst Bornholm og Samsø – går foran og viser verden, hvordan grøn omstilling kan lykkes i praksis. Det er netop den slags initiativ og virkelyst, som Samsø og Bornholm udviser, der er med til at gøre Danmark til et grønt foregangsland med klimaløsninger, der gør en forskel herhjemme og kan inspirere ude i verden."

Winni Grosbøll: meget at hente i EU

Greater Copenhagen EU Office har været glade for at kunne understøtte øen i ansøgningen til EU-prisen og sætter pris på det gode samarbejde. Bornholm har en lang tradition for at være meget engageret i det internationale arbejde, og vi har spurgt borgmester Winni Grosbøll, hvorfor øen ofte kigger i retning af EU. 

”Vores erfaring er, at der er rigtig meget at hente i EU’s regionale programmer. Vi har en lang tradition for at finansiere mange af vores udviklingsprojekter gennem EU og dermed også være med i det netværk af vidensdeling, der er på tværs af EU”, siger Winni Grosbøll. 

Måske skyldes øens beliggenhed, at Regionskommunen er vant til at se ud over de nationale grænser, når der skal findes inspiration til nye løsninger. Bornholm har fx haft et meget tæt samarbejde med både Orkneyøerne, Gottland, Åland og andre øer i Europa, hvor de har udvekslet erfaringer om innovative løsninger, der er særligt egnede til øsamfund. 

Ny pulje til grøn omstilling

Winni Grosbøll ser prisen som et skulderklap men også som en mulighed for at sætte endnu mere fokus på den grønne omstilling fremover. 

”Det er jo en kæmpe anerkendelse af det arbejde, der har foregået i efterhånden rigtigt mange år og jo også en anerkendelse af den ambition vi har for vores ø om at lave et bæredygtigt samfund. Og så er det jo altid rart at være et foregangssted for resten af Europa”, siger hun. 
Borgmesteren vil foreslå kommunalbestyrelsen, at pengene fra prisen bliver brugt til en ny pulje for grøn omstilling. Der er nemlig stadig mange udfordringer at tage fat på inden for fx transport- og affaldsområdet. 

EU støtter de lange seje træk

Hvis Winni Grosbøll skal give andre kommuner et råd til EU-arbejdet, så er det, at man skal have tålmodighed. Til gengæld kan det at være med i et EU-projekt løfte den regionale udvikling, så man får muligheden for at gennemføre større ændringer, der ellers ikke ville have været ressourcer til. 

”Hele energiomstillingen og den her grønne omstilling, som vi nu bliver præmieret for, meget af det er gennemført som en del af EU-programmer, fordi det typisk er nogle midler, som man kan bruge til at realisere nogle lidt længere dagsordener, end man kan i en normal valgperiode”, siger borgmesteren.
”Men det kræver, at man tør tænke ind i de længere, strategiske rammer og også har tålmodigheden, så man ikke nedlægger projektet efter to år, hvis der ikke er resultater”, siger hun. 

Hvis man vælger at engagere sig i arbejdet med EU-projekter, kan det til gengæld give mulighed for at løse nogle større og mere langsigtede udfordringer. For Bornholm har det fx været indsatser for at udvide turistsæsonen, skabe flere arbejdspladser og netop at skabe en mere bæredygtig energiforsyning. 

Godt samarbejde bag ansøgningen

Ansøgningsfristen for EU-prisen var 26. september 2019, men beslutningen om at gå efter den blev allerede taget, da Kommunen blev gjort opmærksom på muligheden af Greater Copenhagen EU Office i foråret. Dernæst fulgte løbende sparring, hvor kommunen også fik økonomisk støtte til at skrive ansøgning fra EU-kontorets forprojektordning.


På grund af Covid19-krisen arbejder EU-Kommissionen på en ceremoni senere på året for at fejre de tre vindere.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor