Horizon 2020: Open Innovation

​Europa-Kommissionens forskningskommissær Carlos Moedas’ mål for sin embedsperiode frem til 2020 er de såkaldte ”tre o’er”: O’erne står for Open Science, Open Innovation og Open to the World. I denne måned sætter vi fokus på Open Innovation og European Innovation Council.

European Innovation Council 
Europa halter bagefter i innovationskapløbet. Europæiske virksomheder formår ikke i tilstrækkeligt omfang at skabe gennembrydende innovation. Prioriteten Open Innovation har hovedfokus på denne problematik og ifølge Carlos Moedas er løsningen et såkaldt European Innovation Council (EIC), som har til formål at varetage innovatørernes interesser.

Carlos Moedas er i gang med at lægge fundamentet til opbygningen af European Innovation Council (EIC). Kommissionen har i februar 2016 åbnet en offentlig høring om EIC, og er i gang med at indhente og analysere ideer fra universiteter og industrien til klarlægning af det nye råds rolle. 

Ideerne om det nye råds arbejdsopgaver og funktioner diskuteres, og en af diskussionerne er om rådet eksempelvis skal stå for uddeling af bevillinger, eller om dets rolle bør være mere rådgivende. En anden diskussion er hvorvidt og hvordan rådet aktivt skal adresserer barrierer for Europas innovationspotentiale.

Hvorfor EIC?
Står det til forskningskommisæren skal Europa ikke længere sidde på bagerste række, når innovation står på dagsordnen. EIC’s fornemmeste opgave bliver derfor at gøre Europa mere konkurrencedygtig indenfor innovation.  

Ambitionen er, at EIC’s fokus på innovation skal gøre for innovation, hvad ERC (European Research Council) har gjort for forskning. "Hvis du er en forsker, så ved du hvor at du skal gå hen, hvis du har en god idé: du går til ERC. Hvis du er en innovatør, så har du ikke samme muligheder for vejledning, og du ved i princippet ikke, hvor du skal gå hen" dette udtalte Moedas sidste år i hans ‘one stop​ shop’ interview med Science|Business.

Næste skridt
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen officiel plan for, hvornår European Innovation Council bliver etableret. I øjeblikket arbejdes der på højtryk med ideudveksling, og den offentlige høring er åben frem til 29. april 2016. 

Kommissær Moedas forventer at kunne fremsætte handlingsplan for Europa-Parlamentet og Ministerrådet inden sommer. Til efteråret vil Kommissionen fremlægge ideerne i midtvejsevalueringen af Horizon 2020, og formentligt få visse idéer indført som pilotprojekter i det næste Horizon 2020 arbejdsprogram.
 
Der er fortsat mange uafklarede spørgsmål om EIC. Eksempelvis er der på nuværende tidspunkt ikke afsat midler fra Horizon 2020 til etablering af initiativet. Kommissær Moedas er derfor også afhængig af støtte fra medlemmer af Europa-Parlamentet for at kunne gennemføre projektet under Horizon 2020.


Redaktør