​​​​​​​​

Med EU’s hjælp skal Københavns Kommune gøre usunde boliger energieffektive

​Selvom mange bygninger i København har undergået store energirenoveringer de seneste år, så er der stadig ejendomme, der ikke er kommet med på vognen. Til at afhjælpe det problem har Københavns Kommune kigget EU’s vej, der for nylig har bevilliget 16,9 millioner kroner til at få opstøvet de energitunge beboelsesejendomme.

Vent...

​Hovedstadsbyen og -kommunen København har i sin klimaplan vedtaget en ambition om at blive CO2-neutral i 2025. En af måderne til at komme det mål nærmere og få reduceret byens energiforbrug og dermed klimabelastningen er at få flere ejendomme i København energirenoveret, fortæller Øystein Leonardsen og Erik Hagelskjær Lauridsen, der begge er specialkonsulenter i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og har arbejdet med ansøgningen og skal implementere projektet.

"Selvom kommunen i mange år har bidraget til byens vedligehold gennem byfornyelsesmidlerne, så kan vi se, at der er nogen, der ikke kommer med. Og det er dem, vi gerne vil gøre en ekstra indsats for. Den særlige udfordring i København er, at de ejendomme, der har det højeste energiforbrug, typisk også er dårligt vedligehold og i dårlig drift. Det er også ofte ejendomme, der huser mindre privilegerede beboere, og de får ikke altid søgt de tilskud, som kommunen eller andre giver," fortæller Øystein og Erik tilføjer: "Det er derfor både et spørgsmål om at få et socialt løft og bidrage til klimaløsningerne."

Gratis energimærke

I projektet vil kommunen derfor aktivt opsøge bygningsejere og tilbyde en gratis gennemgang af ejendommen og give et tilskud på 90 procent til at udforme forslag til et dybdegående energirenoveringsprojekt. Renoveringen har til formål at løfte ejendommen fra et E, F eller G-energimærke til minimum C – en energiforbedring på mellem 20 og 30 procent.

Det er lovpligtigt at have et energimærke på sin ejendom, og derfor håber man, at den gratis mulighed for at få vurderet bygningen og se, hvordan det står til, kan gøre, at bygningsejerne vil være med til det næste fase. Næste fase er en mere energiteknisk gennemgang, der vil kunne bestemme, hvad det vil koste, og hvordan det kan finansieres gennem forskellige tilskudsordninger, fortæller Erik og uddyber:

"I modsætning til andre puljer, så er det her håndholdt, lokalt og opsøgende med det formål at få fat i udfordrede ejendomme."

Det er private etageejendomme i form af andels- og ejerforeninger og mindre private udlejningsejendomme, der kan modtage en energigennemgang.

Tilføjer ressourcer, men kræver ressourcer

ELENA-programmet, som har bevilliget de mange millioner til København, er Den Europæiske Investeringsbanks og Europa-Kommissionens instrument, der investerer i energieffektivitet i bygninger og boliger samt lokalt produceret vedvarende energi. Men hvad er egentlig fordelene og ulemperne ved at kaste sig ud i et projekt?

"Fordele er indlysende," forklarer Øystein: "Man får ressourcer til at producere nogle resultater for borgerne, vi ikke kunne have lavet ellers. Men det er samtidig også en fordel, at denne her meget grundige ansøgningsproces har givet os et kompetenceløft. Vi har været igennem rigtig mange refleksioner, som vi ikke havde fået uden projektet. Så det har styrket os som myndighed, været med til at nedbryde siloer og styrket kommunens evne til at arbejde på tværs."

"Opmærksomhedspunktet er selvfølgelig, at det er ressourcekrævende. Det skal man være sig bevidst om. ELENA-programmet er dog enormt imødekommende, og vi har haft en rigtig god dialog med dem. Vi har også fået god hjælp fra Greater Copenhagen EU Office og støtte fra jeres forprojektordning, og det har langt henad vejen dækket omkostninger. Selvom vi er en stor kommune, så er de faktisk afgørende at få mulighed for at løbe det i gang," fortæller de to tovholdere.

"Og så skal man ikke være bleg for at ringe til os og høre om vores erfaringer, ligesom vi gjorde med Avedøre Green City, der var i gang med en ansøgning," afslutter Øystein.​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor