Abstinens og forgiftning

​E-læringskursus til sygeplejersker og sosu-assistenter på Afdeling M på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Formål

Kvalitetssikre observation, pleje og  behandling af patienter med abstinenser og forgiftning. Skal tages af nyansatte og en gang om året for alle.

Målgruppe

Nyansatte, sygeplejersker og sosu-assistenter på Psykiatrisk Center Sct. Hans

Kursets opbygning

E-læringen er delt op i tre hovedafsnit med hver sit emne. Det første handler om abstinenstilstande i forhold til alkohol og benzodiazepiner, det andet om abstinenstilstande i forhold til opioider og det tredje om forgiftningstilstande.

Hvert afsnit indledes med en videosekvens, hvor de tre kliniske sygeplejespecialister introducerer kursisterne til, hvad det er vigtigt at vide inden for de enkelte emner. Derefter følger under hvert emne et afsnit om pleje og behandling af patienterne samt et afsnit om dokumentation. I forbindelse med sidstnævnte inddrages vurderingsskemaer og arbejdsgange fra Sundhedsplatformen, der benyttes i forbindelse med dokumentation.

E-læringen afsluttes med en quiz, der skal sikre, at læringsmålene er opnået. Hvor det er relevant, er der undervejs links til VIP-vejledninger om abstinens og forgiftning på regionens intranet.


Kurset et udarbejdet i et samarbejde mellem Psykiatrisk Center Sct. Hans og RegionH E-læring og publiceret august 2021.

Redaktør