Analysemetoder i patientsikkerhed

​E-læring som støtter analysen af utilsigtede hændelser. Dette hjælperedskab skal være med til at sikre analyser af høj kvalitet og stærke handleplaner til gavn for patientsikkerheden.

Dette hjælperedskab til patientsikkerhedsanalyse består af fire lektioner, der fokuserer på henholdsvis fasen før analysen, selve analysen og fasen efter analysen.


Indhold

Første lektion rummer bl.a. teori om sikkerhedskultur, de juridiske aspekter og introduktion til de forskellige analysemetoder. Anden lektion er praktisk og giver anvisninger på, hvordan man indsamler relevant information til hændelsesbeskrivelsen og udformer beskrivelsen, lige som der er bud på, hvilke overvejere sig i forhold til at inddrage patienter eller pårørende i analysearbejdet.

Lektion 3 handler om analysemødet, hvor de centrale spørgsmål er: Hvad skete der, hvordan kunne det ske, hvad har vi lært og hvordan undgår vi, at det sker igen? Denne lektion rummer bl.a.  metoder til facilitering af mødet, så det forløber bedst muligt og metoder til udarbejdelse af gode handleplaner. Den sidste lektion indeholder metoder til vidensdeling, så alle kan lære af analyserne til gavn for patientsikkerheden. 

Det er Center for Sundhed i Region Hovedstaden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed samt repræsentanter fra Region Hovedstadens Psykiatri, Amager og Hvidovre Hospital og kommunerne, der står bag initiativet og udviklingen af det nye redskab i samarbejde med RegionH E-læring. Derudover har pårørende til patienter været involveret.

Se e-læring Analysemetoder i patientsikkerhed på Dansk Selskab for PatientS!kkerheds hjemmeside


Publiceret oktober 2020


Redaktør