Arbejdstidsregler for SHK, FOA og HK - opslagsværk

​E-læringskursus der hjælper ledere og vagtplanlæggere med at lægge vagtplan og overholde arbejdstidsreglerne.Målgrup​pe

Målgruppen er ledere og vagt​planlæggere for ansatte i skiftende tjeneste, der er organiseret under Sundhedskartellet, i FOA eller i HK. E-læringskurset henvender sig imidlertid ikke kun til helt nye vagtplanlæggere. Også de mere erfarne vagtplanlæggere kan have glæde af e-læringen, hvis de kommer i tvivl om, hvilke regler der gælder i en given situation.

For​mål

Gennemgang af regler i forbindel​se med vagtplanlægning.

Om kurs​​et

E-læringen kan bruges som et opslagsværk, hvor alle kan søge viden, når de har behov for det. 

Indholdet i e-læringskurset er grundlæggende det samme, som bliver gennemgået i den fremmødeundervisning af én dags varighed, som tilbydes til nye ledere og vagtplanlæggere. 

Men i e-læringen er stoffet kortet ned og inddelt på en overskuelig måde, så det er let at slå emner op, når man vil bruge den som opslagsværk.

I e-læringen skelnes mellem planlægningsfasen og driftsfasen, hvor der gælder forskellige regler. Planlægningsfasen er den fase eller periode, hvor vagtplanen bliver udarbejdet. Her skal der bl.a. tages højde for hviletidsbestemmelser, regler for daglig arbejdstid og pauser samt retten til fridøgn. Disse regler bliver gennemgået, og det samme gør reglerne om bl.a. særydelser i forbindelse med aften, natte- og weekendvagter, reglerne omkring helligdage og særlige fridage samt omsorgsdage, seniorbonus og rådighedsvagter.

Driftsfasen er den periode, hvor medarbejderen skal arbejde ud fra den vagtplan, der er lagt, men hvor der af forskellige årsager kan opstå behov for ændringer i form af fx overarbejde, merarbejde eller tilkaldevagter. Ud over disse tre emner finder man i dette afsnit bl.a. reglerne for afspadsering, reglerne for bytte af vagter blandt medarbejderne og reglerne om barns første sygedag.​


Find kurset


Se e-læringskurset i Kursusportalen

​Arbejdstidsregler for SHK, FOA og HK - opslagsværk​Det nye kursus er udviklet i et samarbejde mellem RegionH E-læring og teamet Vagtplanlægning under Enhed for Sund Planlægning i Center for HR og Uddannelse. 


Publiceret november 2021.Redaktør