Den Gode Genoptræningsplan

​Formålet med dette e-læringskursus er at understøtte regionernes sygehuse i at efterleve kravene som er beskrevet i lovgivningen om genoptræning og genoptræningsplaner. Kurset er ikke længere aktivt

Dette E-læringskursus er udviklet som led i et nationalt projekt ”Den Gode Genoptræningsplan” og er støttet af puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet er målrettet sundhedsprofessionelle på sygehusene i Danmark, der henviser patienter til hjerneskaderehabilitering efter udskrivning. Det er et samarbejde mellem landets fem regioner.

E-læringskurset skal bidrage til at styrke viden om den eksisterende lovgivning om genoptræning og genoptræningsplaner og derigennem understøtte kompetenceudvikling, når der vurderes behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehuset.

Kurset er målrettet læger med kontakt til patienter med erhvervet hjerneskade enten på en sengeafdeling og/eller et ambulatorium.

Kursets indhold

Kurset består af en enkelt lektion og introducerer lovgivningen om genoptræningsplaner. Kurset består af ni spørgsmål og to animationsfilm.

Det tager ca. 10 minutter at gennemføre e-læringskurset.


Gå direkte til kurset i Kursusportalen


Redaktør