Diabetesvejleder

Et e-læringskursus til sosu-assistenter i Sundheds-og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, der fungerer som diabetesvejledere for kollegerne. 

Formål

Målet med e-læringen er at styrke vejlednings- og refleksionskompetencerne hos diabetesvejlederne, lige som den bl.a. tager sigte på øget transfer mellem viden og praksis for at skabe udvikling, ejerskab og fælles bevidsthed hos målgruppen. 

Målgruppe

Diabetesvejledere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Om kurset

Der er tale om et interaktivt e-læringskursus indeholdende videofilm med cases, fotos og tegninger. 

Kursisten får gennemgået fire værktøjer og de teorier, der ligger bag. Det er domæneteorien, roller i vejledning, spørgsmålstyper og "De 3 H'er": Hoved, hjerte og hænder. Udover teori rummer gennemgangen af de enkelte værktøjer en case med et dilemma og øvelser, hvor kursisten kan arbejde med og afprøve værktøjerne på situationer fra hverdagen. 

E-læringen indeholder også et bibliotek med nyttige links til mere viden og en værktøjskasse, som fyldes op med viden efterhånden, som kursisten gennemgår kurset. Oversigten vil kunne printes ud til slut og anvendes til faglig diskussion med kollegaerne. 


Udviklet i samarbejde med

Projektet er en del af Steno Diabetes Center Copenhagen's supplerende behandlingsinitiativer og et samarbejdsprojekt mellem Steno Diabetes Center Copenhagen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Center for Diabetes i Københavns Kommune.

Publiceret maj 2021Redaktør