Forbedringsmodellen

​E-læringskurset om Forbedringsmodellen er en god case til at illustrere, hvordan at læringsteknologi kan bruges til at give den samme viden til mange mennesker uafhængig af tid og sted: i dette tilfælde lærer mange mennesker den samme metode til forbedringsarbejdet. 

RegionH E-læring har på foranledning af de fem regioner i Danmark samt Danske Regioner udarbejdet et e-læringskursus om Forbedringsmodellen, som er en del af "Nationalt Kvalitetsprogram" for sundhedsområdet 2015-2018.

Hvorfor Forbedringsmodellen?

Sundhedsvæsenet skal fremover skal præstere højere kvalitet i behandlingen med særlig fokus på de områder, der har betydning for patienten. For ansatte i sundhedsområdet betyder det at der er behov for en ny tilgang til kvalitetsstyring – fra proceskrav til udvikling af forbedringskultur. Sundhedspersonalets iboende motivation for at levere høj kvalitet skal understøttes, så der skabes en kultur i sundhedsvæsenet, hvor kvalitetsforbedringer er naturligt indlejret i det daglige arbejde, og der skabes tid og rum for sundhedspersonalet til arbejdet med dette.

E-læringskurset om Forbedringsmodellen repræsenterer et væsentligt bidrag til det øgede fokus på forbedringsarbejde.

Kort om kurset

E-læringskurset blev færdigt og klar til brug forår/sommer 2017. Teksten er forfattet af Dansk Selskab For Patientsikkerhed og kurset henvender sig til alle sundhedsansatte, som ønsker at arbejde med forbedrings- og kvalitetsarbejde, enten som supplement til uddannelse i forbedringsmetoder eller som en god start på et forbedringsprojekt. E-læringskurset består af 7 lektioner a 20-30 minutters varighed med tilhørende quizzer. 

Forbedringsmodellen introduceres som en metode til forbedringsarbejdet, der overordnet beskæftiger sig med:

  • Mål: Hvad ønsker vi at opnå?
  • Målinger: Hvornår ved vi, at en forandring er en forandring? Og
  • Forandringstiltag: Hvilke forandringer kan skabe forbedringer?

I e-læringskurset afprøves nye idéer og forandringer systematisk ved hjælp af "Plan-Do-Study-Act-cirklen.


Adgang til kurset

Er du ansat i Region Hovedstaden, kan du frit tilmelde dig kurset via dette link.

Ansatte i andre regioner kan tage kurset via deres egne kursusadministrationssystemer.

Redaktør