Forebyggelse og håndtering af konflikter

Denne e-læring giver et afsæt for at forstå konfliktens væsen samt redskaber og øvelser, der styrker mødet med patient og pårørende.

Hvordan forebygger, håndterer og efterbearbejder vi konflikter med patienter og pårørende?

Dette e-læringskursus ønsker indsatsen omkring konflikthåndtering flyttet op på et organisatorisk og strategisk forebyggende niveau. Det er tanken, at indsatsen drives lokalt og i langt højere grad tager afsæt i afdelingens egne erfaringer. E-læringskurset skal understøtte det arbejde.

Formål med kurset

At styrke evnen til at forebygge, håndtere og analysere de konflikter, vi har med patienter og pårørende. Derudover at nyansatte tidligt i deres ansættelse kan blive klædt på til at forebygge og håndtere konflikter.


 Se en lille introduktionsvideo

Varighed: 04:40 min.

Kursets opbygning

E-læringskurset indeholder 5 moduler på mellem 5 og 20 minutters varighed. 

  • Modul 1: Værd at vide om konflikter
  • Modul 2: Modeller og redskaber
  • Modul 3: Forebyggelse og håndtering
  • Modul 4: Hospitalscases med træning
  • Modul 5: Fremtidig forebyggelse

Modul 4 indeholder 5 hospitalscases; Utålmodig pårørende, alvorligt syg far, truende patient, pårørende i chok og en case om forskellige behov.

Gennem dialog, refleksion og træning fra virkelighedens verden på et hospital ser vi på, hvad der er på spil og hvilke muligheder vi har. Hver case gennemgår 3 step, efter først at have hørt casen lægges op til dialogspil, og til sidst får man indblik i, hvad afdelingen lærte af situationen og efterfølgende valgte at gøre.

Kurset kan tages på egen hånd, hvor man bliver ført gennem alle 5 moduler eller zapper rundt i materialet efter behov. Det er også muligt at være sammen om kurset, her kan der vælges mellem nogle pakker af forskellig varighed; konflikthåndtering på en time eller tre timer eller casetræning på ½ time.


E-læringskurset er udviklet i samarbejde mellem Nordsjællands Hospital samt Herlev og Gentofte Hospital. Det faglige indhold er udarbejdet af CRECEA A/S.


Redaktør