IPLS - Interprofessionel læring og samarbejde

​E-læringskurset gør dig bedre til at samarbejde på tværs af professioner og involvere borgere og patienter systematisk. Du får viden, ideer og inspiration til, hvordan I kan arbejde med jeres samarbejds- og læringskultur og skabe mere sammenhængende borger-/patientforløb, hvor der sikres fælles mål og værdier.

Målgruppe

Alle faggrupper

Formål

E-læringen er udviklet for at gøre det let tilgængeligt for dig og din arbejdsplads at gå i gang med at udvikle jeres lærings- og samarbejdskultur. Vi ønsker at gøre e-læring dynamisk, levende og praksisnær for at sikre, at I kan anvende det på jeres arbejdsplads.Læs nyhedsartiklen fra udgivelsen

Ny e-læring: Interprofessionel læring og samarbejdeOm kurset

Der er udviklet fire e-læringsmoduler, som hver især kommer med eksempler, redskaber og metoder til, hvordan I kan skabe et øget kendskab til hinandens opgaver, handlemuligheder, sprog og kultur, så I kan styrke samarbejdskulturen, læringen og sammenhængskraften på jeres arbejdsplads.
Du og dine kollegaer kan tilgå e-læringsmodulerne enkeltvis eller som et samlet forløb. 

Se her, hvad e-læringsforløbet kan bidrage med til din praksis. 

Varighed: 03:10 min.

Find de fire e-læringsmoduler

1. Introduktion til interprofessionel læring og samarbejde 

 • Hvad betyder interprofessionel læring og samarbejde?
 • Hvorfor giver det værdi for patienter og borgere, organisationer og sundhedsprofessionelle?
 • Hvad er evidensen bag interprofessionel læring og samarbejde?

  KODE: 111019

2. Systematisk borgerinvolvering 

 • Hvad er borgerinvolvering?
 • Hvorfor er borgerinvolvering vigtig?
 • Hvad vil det sige at arbejde med systematisk borgerinvolvering?
            KODE: 231019

3. Læring gennem samarbejde

 • Hvad vil det sige, at de sundhedsprofessionelle lærer med, af og om hinanden?
 • Hvorfor er det vigtigt at lære med, af og om hinanden?
 • Hvorfor skal sundhedsprofessonelle lære af patienter, borgere og pårørende?

            KODE: 231019

4. Interprofessionelt teamsamarbejde

 • Hvad kendetegner det interprofessionelle teamsamarbejde?
 • Hvorfor er det vigtigt at arbejde i interprofessionelle teams?
 • Hvad betyder interprofessionelt teamsamarbejde for kvalitet og forløb for patienter, borgere, pårørende og sundhedsprofessionelle?
 • Idéer og inspiration til, hvordan du og din organisation kan arbejde med interprofessionelt teamsamarbejde.
           KODE: 200120


Kurset er publiceret november 2020 og forår 2021 og er udviklet i samarbejde med

Annette Winther Erichsen
Udviklingskonsulent
Direkte tlf. 51 44 47 52
annette.winther.erichsen@regionh.dk

Anette Lykke Nielson
Uddannelseskonsulent
Direkte tlf. 20 43 60 49
anette.lykke.nielson@regionh.dk Redaktør