KOL Telemedicin

​Målet med telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL er at skabe større tryghed hos borgerne og hjælpe dem til at blive bedre til at håndtere deres sygdom. Der er udviklet både e-læring og PowerPoints, som kan kombineres, så det er muligt at designe uddannelsespakker til specifikke målgrupper, hvor noget tages som e-læring og andet som fremmødeundervisning.


Fire kompetencespor og tre forskellige niveauer

E-læringen er inddelt i fire forskellige kompetencespor, der handler om henholdsvis sygdommen KOL, sundhedspædagogik, velfærdsteknologi og organisation. Førstnævnte beskriver fx hvad KOL er, og hvad fysisk aktivitet og træning kan gøre for patienten, mens kompetencesporet om sundhedspædagogik bl.a. giver en indføring i teorier omkring mestring af kronisk sygdom. Velfærdsteknologi-sporet handler ikke bare om teknologi, men også om fx etiske spørgsmål.  I materialet er der tre forskellige kompetenceniveauer, så de enkelte medarbejdere kan få netop den viden, de har behov for, og udover tekst og quizzer indgår der video i e-læringen.

Målgruppe

Målgruppen for kompetenceudviklingen er alle medarbejdere, der skal arbejde med telemedicinsk hjemmemonitorering tæt på borgeren. Det er fx de monitoreringsansvarlige sygeplejersker, der enten arbejder i kommunalt eller regionalt regi. Derudover retter e-læringen sig mod sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, der står for basisopgaver i forbindelse med det telemedicinske tilbud samt sosu-assistenter og sosu-hjælpere, som møder de KOL-ramte borgere i eget hjem. 

Mulighed for at selv at designe uddannelsespakker

Den færdige e-læring er sammen med PowerPoints med samme indhold lagt ud på en portal, "Kursusbyggeren", der huses af Region Midtjylland. Kursusbyggeren kan hjælpe regioner og kommuner med selv at skræddersy og distribuere de kompetenceudviklingsforløb, deres medarbejdergrupper har brug for.

E-læring og PowerPoints kan kombineres i Kursusbyggeren, så det er muligt at designe uddannelsespakker til specifikke målgrupper, hvor noget tages som e-læring og andet som fremmødeundervisning.

Både regioner og kommuner har desuden mulighed for at benytte de standardkurser, som er designet af Region Midtjylland.

Link til "Sundhedsaftalen.rm.dk" og Kursusbyggeren

 Skærmdump fra kurset

Kurset er publiceret maj 2020


Redaktør