Kommunikationsaftalen

​Hvem gør hvad hvornår? Og hvilke informationer er der brug for at dele, når borgere indlægges og udskrives, hvis forløbene skal fungere optimalt.  

Kommunikationsaftalen​

Aftalen er sat i verden for at skabe bedre overgange mellem de to sektorer. Men selv om den har eksisteret siden 2011, er der stadig brug for at udbrede kendskabet til den. I forbindelse med en revision af aftalen, der trådte i kraft i januar 2019, er der derfor produceret et e-læringskursus, som skal være med til at sikre, at aftalen bliver ført ud i livet.

Målgruppe

Kursets målgruppe er både hospitalsansatte og ansatte i kommunerne. 

E-læringskurset

I den visuelle fortælling møder kursisterne den ældre borger fru Olsen, der kommer på hospitalet, fordi hun er faldet derhjemme og måske har brækket hoften. Derefter følger to forskellige scenarier. Her gennemgås "køreplanen" for kommunikationen mellem hospital og kommune, der gælder ved henholdsvis indlæggelse i under 48 timer og indlæggelse over 48 timer.

  - Målet har været at lave et tværsektorielt kursus, hvor parterne ser indlæggelsesforløbet som en helhed, så det bliver synligt, at vi er fælles om at give fru Olsen det mest optimale forløb. På den måde håber vi, at de får en bedre fornemmelse af hinandens opgaver og kan se vigtigheden af at give hinanden de rigtige informationer, siger Henriette Bager.

I en afsluttende quiz har kursisterne mulighed for at teste, om de har tilegnet sig den viden, de bliver præsenteret for undervejs. Derudover rummer E-læringen selve kommunikationsaftalen med bilag, så den også kan bruges som opslagsværk.

E-læringskurset er tilgængeligt i Kursusportalen, læs mere her


Publiceret juni 2019

Redaktør