Neuropædagogik

​På døgntilbuddet 3Kløveren, der er en del af Den Sociale Virksomhed, skal et nyudviklet e-læringskursus være med til at sikre, at de ansatte har en fælles faglig forståelsesramme i arbejdet med børn og unge med udviklingshæmning.  

Formål med kurset

Skal give de ansatte et fælles fagligt fundament mhp. at sikre, at de ansatte har en fælles faglig forståelsesramme i arbejdet med børn og unge med udviklingshæmning.  

Målgruppe

Ansatte i 3Kløveren, Den Sociale Virksomhed

Kursets opbygning

E-læringen gør brug af mange forskellige "kneb".  Fx er der små videoer og tekst, der bliver læst op. 

I e-læringen om neuropædagogik står forstanderen selv for en indledende video-introduktion. Derefter bliver formidlingen trinvis foldet ud inden for udvalgte neuropædagogiske emner. Det sker ved hjælp af klassisk e-læring, tegninger med speak, animationer, en podcast plus yderligere videoer med undervisningsemner.

De udvalgte emner er kognition, opmærksomhed, eksekutive funktioner, opmærksomhed, udviklingszoner, assessment, spejlneuroner, relationens betydning, hjernens plasticitet, dopamin og serotonin samt habituering. E-læringen tager 45-55 minutter at gennemføre, og undervejs er der spørgsmål til kursisterne om de enkelte dele af stoffet.

Udarbejdet i et samarbejde mellem Den Sociale Virksomhed, 3Kløveren og RegionH E-læring.


Publiceret oktober 2021.


Læs mere i denne nyhedsartikel fra 4. oktober 2021


Redaktør