​​

Shock

​E-læringskursus om shock giver anæstesisygeplejersker mulighed for at opdatere og øge deres viden om de forskellige typer af shock.

​​​

Formål

Formålet med e-læringskurset er at give anæstesisygeplejerskerne mulighed for at repetere og supplere deres viden om de forskellige shock-typer, understøtte praksisnær læring og bidrage til faglig refleksion og dialog blandt kolleger. Kurset kan derudover anvendes i forbindelse med kompetencekort og forberedelse af undervisning og eksamen.

Målgr​​uppe

Anæstesisygeplejersker

Kursets opbygning

Kurset er inddelt i fem hovedafsnit. Det første afsnit giver et illustrativt overblik over kredsløbet, der påvirkes forskelligt afhængigt af shock-typen – og dernæst beskrives patofysiologien bag shock. De fire øvrige afsnit omhandler henholdsvis kardiogent shock, hypovolæmisk shock, distributivt shock og obstruktivt shock. Til alle fem afsnit er der en række opgaver, som skal løses.

Den enkelte anæstesisygeplejerske kan efter behov gennemgå hele eller dele af e-læringskurset.  Det tager ca. 60 minutter at gennemgå hele kurset, der betragtes som gennemført, når 2/3 dele af det er set.​


Publiceret i maj 2022 og udviklet af RegionH E-læring i samarbejde med Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden, anæstesisygeplejerske og teoretisk tovholder Britta Toftlev Johansen.


Kurset er tilgængeligt på tværs af regionerne. Det kan tilgås fra Kursusportalen i Region Hovedstaden, hvor man finder den i kataloget under "shock".

Se kurset Shock i Kursusportalen - for eksterne
Se kurset Shock i Kursusportalen - for ansatte i Region Hovedstaden​


Læs mere i denne artikel fra 4. maj 2022 om det  nye e-læringskursus til anæstesisygeplejersker om shock


Redaktør