Stemmetest

Stemmetest er en online-test, der gør borgere med stemmeudfordringer opmærksomme på, at de kan få hjæp af KOmmunikationscentrets logopæder.


Målgruppe​​

Målgruppen​​ for stemmetesten er alle, der bruger deres stemme meget og risikerer at overanstrenge den, fx lærere, pædagoger, skuespillere, præster og sangere. Men det kan også være mennesker, der kun taler lidt, og som derfor kan få problemer med en meget svag stemme. Så målgruppen er meget bred og rummer både yngre og ældre mennesker. 

Formål

​At gøre borgere med stemmeudfordringer opmærksomme på, at de kan få hjælp af Kommunikationscentrets logopæder, der er specialister i stemmebrug.

​Om kurset​

Når borgere tager stemmetesten, kan der være to forskellige udfald. ​​​Du kan få at vide, at du har en velfungerende stemme, der er i stand til at klare de udfordringer, du byder den. Eller du kan få at vide, at der er tegn på, du har tendens til at overanstrenge din stemme.  

I det første tilfælde vil du få e​​n række gode råd om, hvad du kan gøre for at passe godt på din stemme, så den også i fremtiden er velfungerende. I det andet tilfælde vil du blive opfordret til at søge professionel hjælp og kontakte Kommunikationscentret. Her er der mulighed for at få en samtale med en logopæd, som kan afklare, om du har behov for undervisning og øvelser, der lærer dig at bruge din stemme mere hensigtsmæssigt, så du kan undgå de gener, du oplever. ​

Find kurset​​

Du kan t​age testen her:  stemmetest.dk

Testen er udviklet i et s​amarbejde mellem Kommunikationscentrets tale-stemmeteam og RegionH E-læring.

Lanceret novemb​​​er 2021

Redaktør