Tværprofessionel kommunikation og samarbejde

På kurset "Tværprofessionel kommunikation og samarbejde" lærer kommende læger og sygeplejersker hinandens fag at kende og får sammen træning i patientsamtalen. 

Formål

Målet med kurset i tværprofessionel kommunikation og samarbejde er, at de kommende læger og sygeplejersker skal lære hinandens fag at kende og træne i patientsamtalen. 


Kursets opbygning

Det tager sammenlagt syv timer at gennemføre kurset. E-læringsdelen skal gennemføres først, og indeholder to temaer, der præsenteres gennem tekst, illustrationer og videofilm.

I det ene tema får kursisterne en indføring i de to professioners uddannelse, karriereveje, arbejdsliv og faglige snitflader. I det andet bliver de introduceret til en kommunikationsmodel, der kan benyttes i den tværprofessionelle patientsamtale, som er i fokus på fremmødedelen.

Ud over de to temaer rummer e-læringen en kort præsentation af Sundhedsplatformen samt en introduktion til fremmødedagen.

På fremmødedelen vil et typisk hold bestå af fire medicinstuderende og otte sygeplejestuderende, der undervises af en læge og en sygeplejerske. Fremmødeundervisningen starter med, at kursisterne i plenum og i grupper samler op på den e-læring, de har siddet med alene derhjemme.  

Dernæst bliver kursisterne fordelt i fire grupperum med kamera, så simulationstræningen i patientsamtalen, der nu skal i gang, kan blive optaget. Når de studerende har forberedt sig til udskrivningssamtalen, kaldes en figurant-patient ind fra venteværelset, og samtalen gennemføres med de studerende i rollerne som henholdsvis læge, sygeplejerske i primærsektoren og sygeplejerske i sekundærsektoren.

Efter samtalen reflekterer de studerende sammen med "patienten" over, hvordan samtalen er gået, og så gennemføres samtalen én gang til, før der er opsamling og debriefing med videogennemgang.                                           

Patientsamtale nummer to er et nyt element i forhold til det oprindelige kursus. Den ekstra samtale er blevet mulig på grund af de mindre hold og fordi en del af undervisningen er flyttet til e-læringen.


Publiceret september 2021


Redaktør