Virtuel fødestue

​På Københavns Professionshøjskole er en virkelighedstro, virtuel fødestue, der er udviklet i samarbejde med RegionH E-læring, med til at give de jordemoderstuderende et billede af jordemoderfaget og hverdagen på fødestederne. 

​Formål med kurset

Kurset skal give de jordemoderstuderende et billede af jordemoderfaget og hverdagen på fødestederne.

Målgruppe

Jordemoderstuderende


Kursets opbygning

Via videofilm kan de studerende med egne øjne få et realistisk indblik den verden, de skal gebærde sig i som studerende i praktik eller færdiguddannede jordemødre. Der er ikke tale om virtual reality i 3D. 

Blandt andet kommer de på rundvisning på en fødestue, hvor de kan se, hvad der er i skabe og skuffer og bliver introduceret til forskellige former for udstyr. Ud over at være med under de jordemoderkonsultationer, som er omdrejningspunktet for temaforløbet, kan de også være med i modtagelsen og overvære en fødsel, lige som de kan være med, når mor og barn bliver overført til barselsafdelingen.

Kurset er uddarbejdet i samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og RegionH E-læring.


Publiceret oktober 2021.

Læs mere i artiklen fra 6. oktober 2021


Redaktør