I denne e-learning test skal man løse en række spørgsmål/opgaver vedr. SMK. Testen er en opfølgning på et fremmødekursus og en udleveret håndbog om emnet.

 
Kurset er udviklet af udviklingskonsulent Jeanette W. Kirk, som er projektleder på projektet Sikker Mundtlig Kommunikation på Hvidovre Hospital og udviklingskonsulent Pia Fabricius, som er ansvarlig for Sikker Mundtlig Kommunikation i forbindelse med fælles introduktionen på Hvidovre Hospital. Derudover har læge Louise Rabøl bidraget med ekspertviden omkring Sikker Mundtlig Kommunikation. Kurset er lanceret i 2012.