Den gode dialogsamtale

​Formålet med dette e-learningkursus er at give værktøjer til at afholde "den gode dialogsamtale" i henhold til nedenstående.​


Kurset er ikke længere aktivt.

Fra 1. januar 2011 skal patienter eller pårørende, der klager over en sundhedsydelse, tilbydes en dialogsamtale. Det sker i forbindelse med en lovændring, hvor der etableres et nyt patientklagesystem.

Hovedformålet med lovændringen er at styrke patienternes retsstilling ved at give patienterne bedre klagemuligheder, lettere klageadgang og mulighed for hurtig afgørelse af klagesager.
Det nye klagesystem skal desuden understøtte, at der i højere grad end hidtil sker en læring i hele sundhedsvæsenet på baggrund af henvendelserne fra patienterne. Kurset er lanceret i 2011.

Se kurset i Kursusportalen

​​​Er du ansat i Region Hovedstaden, kan du finde kurset i Kursusportalen. Husk, at du skal tilmelde dig kurset for at komme i gang.

Gå til kurset Den gode dialogsamtale​

Redaktør