LABKA e-learning er opdelt i 7 korte moduler, som startes enkeltvis.

Kurset er lanceret i 2009.

LABKA e-learning er opdelt i 7 korte moduler, som startes enkeltvis.

Kurset er lanceret i 2009.