Virker hverdagen

​Projekt Virker hverdagen har til formål at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser og er et samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstadens Center for HR og Frederiksberg kommune.​


I projektet er der fokus på at forebygge utilsigtede hændelser i den kommunale sundhedsindsats i forhold til medicinering, funktionsniveau, fald og tryksår.

For at opnå en praksisnær læring har RegionH E-læring udviklet 4 e-learning cases, hvor der både er cases for plejebolig og eget hjem. Disse er udviklet med det formål, at give kursisten mulighed for at komme så tæt på hverdagen og borgerens behov som muligt.

Projektet blev lanceret i 2014.


Læs mere om Virker hverdagen​


Redaktør