​​​​​​​​

Efterårstræf i Netværk på Tværs

​Der blev delt viden og erfaringer på kryds og tværs, da 35 mennesker mandag i denne uge mødtes til efterårstræf i Netværk på Tværs. Netværket er for alle, der arbejder med eller har interesse for læringsteknologi, og på møderne kan deltagerne hente inspiration og styrke deres samarbejdsrelationer.  

Vent...

​Af Trine Kit Jensen

Hvad er erfaringerne med podcast som digital undervisning? Og hvordan ser det ud med efterspørgslen på e-læring i kølvandet på COVID, der af naturlige årsager gav online undervisningen et boost? Har det efterfølgende betydet, at e-læring nu i højere grad end tidligere er tænkt ind i uddannelsesstrategierne?   

Sådan lød et par af de emner, der blev drøftet i plenum, da RegionH E-læring med sektionschef Peter Hultberg i spidsen mandag i denne uge var vært for efterårets træf i Netværk på Tværs.  Netværket består af medarbejdere fra uddannelsesinstitutioner, der arbejder med læringsteknologi og andre med interesse for feltet. På de to årlige møder er der mulighed for at udveksle erfaringer, styrke samarbejdsrelationerne og inspirere hinanden til innovation på området, og blandt de 35 deltagere til efterårstræffet var en bred vifte af både private virksomheder og offentlige institutioner repræsenteret. 

I forhold til oplevelsen af, om e-læringen efter COVID har fået mere plads og større strategisk fokus, var billedet ikke entydigt. En deltager fra CAMES pegede fx på, at online kurser, som blev produceret i huj og hast under COVID for at erstatte fremmødeundervisning, måske ikke havde den kvalitet, som kan bane vejen for flere produktioner. Omvendt fortalte et par repræsentanter fra Københavns Professionshøjskole, at digitale temadage nu indføres på uddannelserne her som en direkte konsekvens af erfaringerne med online undervisning under COVID. Mere generelt lød det, at tendensen nok går i retning af mere blended learning, hvor e-læring ikke står alene, men kombineres med fremmødeaktiviteter. 

På netværksmødet i foråret blev der ytret ønske om mere tid til vidensdeling blandt deltagerne. Undervejs blev de derfor denne gang fordelt i mindre grupper i en times tid. Her var der mulighed for at vise konkrete e-læringsprojekter frem, samles om et særligt interessefelt som fx VR eller bare lære hinanden bedre at kende og dele viden på kryds og på tværs. 

Læs her, hvo​​rfor fire af deltagerne har valgt at deltage i Netværk på Tværs​​


Lea Jensen er ansat i Nationalt ID-Center under Udlændinge- og Integrationsministeriet.  Her er hun en del af et team, der underviser medarbejdere i fx Borgerservice, hos udlændingemyndigheder og på ambassader i at kunne se, om fx pas og vielsesattester er ægte. 

Lea Jensen var mødt op sammen med et par kolleger på anbefaling af en deltager fra Politiskolen.

- Vores undervisningsteam har i mange år lavet e-læring på et lavpraktisk plan, men vi skal nu i gang med at udvikle det yderligere. Vi har netop købt Articulate-programmer til interaktiv e-læring, så jeg har været nysgerrig efter at møde nogle, der har arbejdet med programmerne i mange år og vil dele ud af deres erfaringer. I Nationalt ID-center laver vi ikke enormt mange projekter, men det er store projekter. Inden vi kaster os ud i at færdigproducere noget, vil vi derfor gerne have et godt fundament. 


Bernt M. Winnes fra Sykehuspartner HF i Norge er ansat i en sektion, der arbejder med digital læring. Han var til møde i Netværk på Tværs for første gang - og meget begejstret.

- Jeg er her hovedsageligt for at mingle, lære de andre at kende, høre om de forskellige produktioner, hvordan der bliver arbejdet med dem og hvilke teorier og metoder, der er i fokus. Altså slet og ret for at lære og også for at dele ud af de erfaringer, vi har i Sykehuspartner.  Ved at netværke kan man holde ting levende, få inspiration og se andres måder at finde løsninger på. Så det er kæmpe-spændende.

 

Allan Leander Østergreen er ansat i Forsvarskademiets Uddannelsescenter, og han har været med på stort set alle møder i Netværk på Tværs siden starten i foråret 2016.  

- Jeg er blevet inviteret og er blevet opfordret til at invitere mine kolleger, så nu er vi altid et antal kolleger fra Forsvarsakademiet, der deltager. Ved at komme til konferencer, seminarer og sammenkomster som denne, lærer vi andre at kende, som arbejder med det samme område, og vi kan udveksle erfaringer. At sidde og lytte til at foredrag kunne jeg måske også få noget ud af, men networking er for mig det vigtigste og mere givende.

 

Linda Bendix Hasselström er lige som Allan Leander Østergreen ansat i Forsvarsakademiets Uddannelsescenter, der både beskæftiger sig med fremmødeundervisning, online undervisning og blended learning.

​- Jeg har nogle kolleger, som har været med i netværket nærmest fra start af, og fra dem har jeg hørt rigtig meget godt om det. Selv er jeg med for anden gang. Første gang jeg mødte jeg en deltager fra PET. Vi har siden besøgt hinanden på vores arbejdspladser, og denne gang har jeg mødt en fra Forsikringsakademiet. Så det man får med hjem, er ikke bare dét, man hører på mødet. Man får også mulighed for at få et netværk, og det synes jeg er rigtig fedt.​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor