​​

Forårstræf i Netværk på Tværs

​RegionH E-læring var mandag 28. marts vært for Netværk på Tværs – et forum for uddannelsesinstitutioner, der arbejder med læringsteknologi og andre med interesse for feltet. Netværket mødes to gange om året for at udveksle erfaringer, styrke samarbejdsrelationerne og inspirere hinanden til innovation på området. 

Vent...

Af Trine Kit Jensen

Blandt de godt 30 deltagere, som mødte op på netværksdagen, var der repræsentanter fra både private virksomheder og offentlige institutioner, herunder fx SmartLearning, KU/Sund, Fødevarestyrelsen, Politiskolen, PET, Forsvarsakademiet, FOA, CBS, Københavns Kommune og DIS – Study Abroad in Scandinavia.

Også Region Sjælland var repræsenteret, lige som der var deltagere fra Region Skåne og Sykehuspartner HF i Norge. Fra Region Hovedstadens egne rækker deltog bl.a.  Enhed for Data og Digitalisering og CAPS – Campus for Psykiatrisk Simulation.


Camilla Thamdrup, CAMES Rigshospitalet og Katrine Odgaard, Sektion for Grunduddannelse og uddannelsesudvikling 
fortalte om erfaringerne med at omforme et rent fremmødekursus til blended learning.

Fokus p​å blended learning

Efter en indledende seance, hvor deltagerne havde lejlighed til at fortælle hinanden om nogle af deres projekter, blev der sat fokus på blended learning.

Det skete med en præsentation af kurset "Tværprofessionel kommunikation og samarbejde", som både RegionH E-læring, CAMES Rigshospitalet og Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling har været involveret i udviklingen af. På kurset lærer kommende læger og sygeplejersker hinandens fag at kende og får sammen træning i patientsamtalen. Kurset var tidligere et rent fremmødekursus med simulationstræning, men i en ny og forbedret udgave er halvdelen af kurset nu konverteret til e-læring.

Camilla Thamdrup fra CAMES Rigshospitalet og Katrine Odgaard fra Sektion for Grunduddannelse og Uddannelsesudvikling fortalte, at covid-19 havde tvunget dem til at halvere deltagerantallet på fremmødekurset, og at de derfor havde været nødt til at tænke kreativt for stadig at få alle deltagere igennem det obligatoriske kursus. De to præsenterede en evaluering af den nye kursusform, baseret på 555 respondenter. Den viser bl.a., at 98 procent efter kurset føler sig bedre rustet til at indgå i en tværprofessionel patientsamtale.

Læs mere om kurset og samarbejdet omkring det i nyhed om Tværprofessionel kommunikation og samarbejde

Rundvisning på CAMES RH

På Netværksdagen fik deltagerne også glæde af, at RegionH E-læring nu deler adresse med CAMES Rigshospitalet. Det gav mulighed for, at de som afslutning på dagen både kunne hilse på robotter og på Sam Kondo Steffensen, sektionschef for CAMES Rigshospitalet, der førte an i en rundvisning.

Undervejs blev der netværket på kryds og på tværs, og flere deltagere blev til længe efter kl. 13, hvor arrangementet efter programmet skulle slutte. Ud over endnu mere tid til at netværke på den næste mødedag til efteråret, blev der udtrykt ønske om, at e-didaktik her kommer på dagsordenen. ​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor