​​

Fra regionalt til kommunalt brandkursus

​E-læringskurset Brandskolen er som udgangspunkt udviklet til ansatte i regionerne, men findes også i en version, der er tilpasset kommuner. Tilpasningen er sket i samarbejde med fire kommuner, der så en idé i at revidere det regionale kursus i stedet for at skulle udvikle et helt nyt. ​

Vent...

​Af Trine Kit Jensen

Hvordan skal de ansatte agere i tilfælde af brand og hvordan kan de forebygge brand? Det skal medarbejdere i både regioner og kommuner have viden om, og et e-læringskursus udviklet i regionalt regi kan i en tilpasset udgave nu også bruges i kommunerne

Lars Krarup er specialkonsulent i Hillerød Kommune, og han har været tovholder i en kommunal arbejdsgruppe, der har set på, hvad der skulle til af ændringer for at "genbruge" det regionale kursus i en kommunal kontekst.

- I kommunerne har vi ikke de samme muskler, som regionerne har. Vi er nogle mindre arbejdspladser, og i forhold til e-læring har vi ikke den samme specialiseringsgrad. Så det var et forsøg på at finde en løsning, der ikke ville kræve et kæmpe arbejde og blive rigtig, rigtig dyr, siger han.  

Ligesom regionerne benyttede Hillerød Kommune og en stor del af de øvrige kommuner tidligere et e-læringskursus fra Trygfonden til brandundervisningen af deres medarbejdere. Da dette kursus af tekniske grunde ikke længere kunne anvendes, lå alternativet ikke lige for, og Lars Krarup tog derfor kontakt til RegionH E-læring for at høre, om regionerne havde udviklet noget nyt, der også kunne anvendes i kommunalt regi.

Region Hovedstaden, Region Nord, Region Midt og Region Syd havde på det tidspunkt netop lanceret en afløser for Trygfondens kursus. Også andre kommuner havde opdaget, at regionerne måske havde en løsning, de kunne læne sig op ad, og arbejdsgruppen med repræsentanter fra Hillerød, Holbæk, Furesø og Viborg Kommune blev nedsat for at komme med bud på, hvordan det regionale e-læringskursus kunne tilpasses.

- I stedet for at skulle udarbejde en tilpasset version til hver enkelt kommune, bad vi dem sætte sig sammen for at finde ud af, hvilke modifikationer der var behov for. Rammesætningen var, at de kunne komme med nogle ønsker og eventuelt nogle tilføjelser til det eksisterende kursus, men fx ikke få splinternye tegninger, fortæller vicekontorchef Mads Storgaard Jensen, leder af Center for E-læring i Region Midtjylland.

Spor for ans​atte med og uden ansvar for andre

Den kommunale version af Brandskolen blev klar til brug sidste efterår. De justeringer, der er foretaget for at tilpasse e-læringskurset til kommunerne, er primært ændringer i den indtalte speak, hvor ordet "patient" fx er erstattet af "borger", samt ændringer i grafikken. Her er der fx luget ud de steder, hvor det regionale kursus havde et lidt for hospitalsagtigt præg.

Det har ikke været nødvendigt at producere helt nyt indhold, og lige som den regionale brandskole har den kommunale brandskole to spor. Det ene spor er målrettet arbejdspladser, hvor de ansatte i tilfælde af brand også har ansvar for andre, som fx på plejecentre, bosteder og daginstitutioner. Det andet spor er til kontoransatte, biblioteker, ansatte på kirkegårde med flere. Kommunale eksperter i brandsikkerhed har siddet med i den kommunale arbejdsgruppe, og de har sagt god for den nye løsning.

Særligt i forhold til de kommunale plejecentre har det været presserende at finde en afløser for Trygfondens kursus, fordi der på bl.a. plejecentre er krav til uddannelse af personalet i forhold til brand. I Hillerød Kommune er det nye e-læringskursus i første omgang blevet afprøvet på et enkelt plejecenter. Herfra lyder meldingen, at det fungerer godt, og kommunen har nu rullet kurset bredere ud og afventer erfaringerne.

- Det har været komplekst og taget noget tid at få sat det op i LMS-systemet, fordi vi er nye på Plan2learn-platformen, men vi har netop meldt ud, at brandskolen nu er tilgængelig i hele organisationen, fortæller Lars Krarup.

Han understreger, at formidlingen af viden om brandsikkerhed i kommunen ikke kun foregår via e-læringen. Der er supplerende alarmerings-, brand – og evakueringsøvelser til udvalgte områder, som tager afsæt i de konkrete forhold på arbejdspladsen.

Sekretariat i Region Midt

Udover de fire kommuner, der været repræsenteret i arbejdsgruppen, har også Rudersdal Kommune taget den kommunale brandskole til sig, og flere kommuner har vist interesse. Det er Center for E-læring i Region Midtjylland, der tager sig af henvendelser vedrørende brandskolen, og lederen Mads Storgaard Jensen står også for kontakten til medlemmerne af den kommunale arbejdsgruppe, hvis der hen ad vejen opstår udfordringer, de skal være med til at løse. Derudover har parterne aftalt et årligt opsamlingsmøde.

Vil du vide mere eller købe kurset​

Kommuner der gerne vil vide mere eller har interesse i at købe kurset, kan rette henvendelse til Region Midtjylland, der har sekretariatsfunktionen på vegne at de fire involverede regioner.

Kontakt vicekontorchef Mads Storgaard Jensen, 21 78 91 72, mail: madjense@rm.dk​

 Læs mere om Kommunernes Brandskole på Region Midtjyllands hjemmeside​

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor