​​

Medicinens vej fra producent til patient

​Medarbejderne på regionernes sygehusapoteker og Amgros sørger for, at patienter på hospitalerne kan få den rette medicin til rette tid. En ny animationsfilm viser medicinens vej fra producent til patient og beskriver de mange forskellige arbejdsopgaver undervejs. Filmen skal bl.a. anvendes til rekruttering og onboarding af nye medarbejdere.  ​​​

Vent...

​Af Trine Kit Jensen

Sygehusapotekerne og Amgros, der på vegne af regionerne sender medicinindkøb i udbud, har som mange andre arbejdspladser udfordringer i forhold til at rekruttere arbejdskraft.

Samtidig viser undersøgelser, at farmaceut-elever og farmaceuter mangler kendskab til bredden i opgaverne på sygehusapotekerne. Det samme gælder sandsynligvis farmakonomer, laboranter og andre faggrupper, som de også forsøger at tiltrække. Blandt andet derfor er der nu produceret en animationsfilm, som giver et billede af, hvad sygehusapotekerne og Amgros er for nogle størrelser.

- Især i Regionen Hovedstaden er vi i forhold til rekruttering fx oppe imod medicinalindustrien, der tilbyder nogle lønninger, som ligger væsentligt højere end vores.  Det er derfor vigtigt, at vi fremstår som en attraktiv arbejdsplads og kan tiltrække nye medarbejdere på det, der giver mening i arbejdet, fortæller Maria Kodal, HR-medarbejder på Region Hovedstadens Apotek.  

Filmen viser i grove træk forsyningskæderne fra producent til patient, der omfatter opgaver inden for både indkøb, distribution, produktion, kvalitetssikring og rådgivning om medicin. Alt sammen til gavn for patienterne.

- At være en del af en virksomhed, der står for hele den proces, giver nogle fordele rent fagligt. Vi har en ekspertviden, som man ikke har, hvis man kun leverer medicinen. Fx kan vi gå tilbage og se, præcist hvilke råvarer, medicinen består af. Det giver en tryghed og er godt for patientsikkerheden, siger Maria Kodal.


Både dansk og engelsk ver​​sion

Den nye film er både produceret i en dansk og en engelsk version. Den er bl.a. tilgængelig på sygehusapotekernes websites. Derudover ligger den på sygehusapotekernes intranet, hvor den er en del af en værktøjskasse, som apotekerne kan gøre brug af, når de skal fortælle omverdenen om sig selv.

Tanken med filmen er bl.a., at potentielt nye medarbejdere kan se den inden de skriver en ansøgning eller før de skal til jobsamtale. Derudover er det planen at vise filmen på introdage for nye medarbejdere, og den vil komme i spil i forhold till forskellige samarbejdspartnere, som har brug for mere viden om sygehusapotekerne og Amgros.

Håbet er også, at andre end kernefaggrupperne som farmaceuter og farmakonomer kan blive inspireret til at søge jobs på sygehusapotekerne.

- Vi er begyndt at rekruttere bredere, og har fx haft en mejerist ansat. Derudover kan fx kemiingeniører og andre typer af ingeniører være interessante for os, siger Maria Kodal. 

Se animationsfilmen om apotekets opgaver på Apotekets hjemmeside

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor