Ny e-læring i medicinhåndtering og bedre overblik over kurser i farmakologi

​Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital er klar med et e-læringskursus for sygeplejersker, der har behov for mere viden om medicin og medicinhåndtering. Samtidig samler afdelingen nu al information om sine kurser ét sted, så det bliver lettere for sygeplejersker, læger og andre faggrupper at få overblik.  

Vent...

Af Trine Kit Jensen

"Sygeplejerske – kend din medicin". Det er titlen på et nyt e-læringskursus, der er blevet til i samarbejde mellem RegionH E-læring og Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Afdelingen udbyder i forvejen en række kurser i medicinhåndtering, der er baseret på fremmøde, men det nye e-læringskursus betyder, at sygeplejerskerne ikke behøver at have fri fra klinikken for at blive klogere på farmakologi.

-  E-læringen er mere fleksibel. Det tager 15-20 minutter at gennemføre e-læringskurset, så de kan tage det i en pause på afdelingen, og har de brug for at få noget gentaget, kan de altid genbesøge e-læringen, siger overlæge Espen Jimenez Solem, Klinisk Farmakologisk Afdeling.Især til nyuddannede sygeplejersker

Målgruppen for den nye e-læring er primært de nyuddannede sygeplejersker på regionens hospitaler. E-læringskurset består af 5 moduler, og det første er et alment modul, der giver helt grundlæggende viden om medicin og medicinhåndtering, som er relevant for alle.

Efter at have gennemført dette modul kan sygeplejerskerne alt efter ansættelsessted vælge et eller flere af fire specialemoduler: Kardiologi, neurologi, lungemedicin, gastrokirurgi. Disse fire moduler vil inden årsskiftet blive suppleret med specialemoduler i psykiatri, pædiatri, intensiv medicin og ortopædkirurgi.


Info om alle farmakologikurser samlet ét sted

Det nye e-læringskursus "Sygeplejerske – kend din medicin" kan findes på farmakurser.dk

Her har Klinisk Farmakologisk Afdeling valgt at samle informationen om alle de gratis medicinkurser for regionens læger og sygeplejersker, der udbydes i samarbejde med Center for HR og Uddannelse.

"Hos patienterne ser vi mange bivirkninger af medicin og halvdelen af alle de utilsigtede hændelser er relateret til lægemidler. Så ude på hospitalerne er der stort behov for kompetencer i forhold til lægemidler og brugen af dem. "
siger Espen Jimenez Solem


-  Med farmakurser.dk vil vi gerne sikre, at så mange som muligt får kendskab til og overblik over de gratis kurser og tager dem. Der kommer flere og flere lægemidler, og patienternes sygdomme bliver mere og komplekse. Hos patienterne ser vi mange bivirkninger af medicin og halvdelen af alle de utilsigtede hændelser er relateret til lægemidler. Så ude på hospitalerne er der stort behov for kompetencer i forhold til lægemidler og brugen af dem. Det gælder både hos lægerne, der ordinerer dem og hos sygeplejerskerne, der administrerer dem, siger Espen Jimenez Solem.

Ud over de gratis kurser til læger og sygeplejersker i Region Hovedstaden har Klinisk Farmakologisk Afdeling i samarbejde med Center for HR og Uddannelse mod betaling mulighed for at skræddersy kurser til andre faggrupper, både i og uden for regionen. Også disse tilbud fremgår af farmakurser.dk


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor