​​

Ny e-læring skal bidrage til øget patientsikkerhed ved medicinsk akutkald

​Den nye e-læring er udviklet som forberedelse til MAK-kurset, der er simulationstræning i medicinsk akutkald med fysisk fremmøde. Men e-læringen vil også kunne anvendes til oplæring af medarbejdere, der ikke har mulighed for at deltage i simulationskurset.​​

Vent...

Af Trine Kit Jensen

​​​

Ved et medicinsk akutkald skal medlemmer af et stort tværfagligt team forene deres kompetencer og samarbejde om lynhurtigt at få lagt en plan for stabilisering af en kritisk syg patient. Af hensyn til patientsikkerheden er det vigtigt, at alle har fuldstændig styr på procedurerne og deres egen rolle i teamet, og det skal et nyt e-læringskursus nu være med til at sikre.  

E-læringskurset er udviklet i et samarbejde mellem akutmodtagelsen på Nordsjællands Hospital, CAMES Herlev og RegionH E-læring. Den oprindelige tanke var, at det skulle fungere som kursistforberedelse til MAK-kurset, der er simulationstræning i medicinsk akutkald med fysisk fremmøde. Men undervejs er det blevet klart, at også andre vil kunne få glæde af e-læringen.

 - I regionens akutmodtagelser er der et rigtigt stort flow af nyt personale og derfor kontinuerligt brug for oplæring. Der er meget travlt derude, så selv om det er vigtigt at træne teamsamarbejdet på simulationskurser, vil vi også gerne tilbyde noget læring, der ikke i samme grad forstyrrer produktionen. Ikke alle, der deltager i de medicinske akutkald, har mulighed for at komme på det fysiske kursus, og da slet ikke fra den første dag, siger Trine Grundtvig Jensen, der hos CAMES er projektleder for teamtræning på akutområdet.

6 m​​​oduler

E-læringskurset består af i alt 6 moduler og rummer bl.a. den relevante VIP-instruks med tilhørende actioncards, der beskriver hvad de enkelte teammedlemmer har ansvar for i forbindelse med et medicinsk akutkald. Der bliver fra e-læringen linket direkte ind i VIP´en, så det altid er en opdateret version, der vises.

Derudover beskrives bl.a. ABCDE-modellen, der bruges som redskab i den indledende systematiske vurdering af den kritisk syge patient. Denne vurdering danner i prioriteret rækkefølge grundlag for de interventioner, der foretages i forhold til patienten, og en videooptagelse illustrerer, hvordan man i praksis samarbejder om at anvende ABCDE-modellen.E-læringskurset rummer også et modul om korrekt dokumentation i Sundhedsplatformen, og et modul om, hvordan man afslutter et medicinsk akutkald og giver de rette informationer med videre, når behandlingsansvaret for patienten overlades til det relevante speciale.

Undervejs er der små quizzer med spørgsmål, som giver anledning til refleksion over stoffet, og det hele er tilgængeligt ikke bare på computeren, men også på mobiltelefon.

I stort om​fang generisk

Den nye e-læringskursus er finansieret af Region Hovedstadens projektmidler til kompetenceudvikling på akutområdet, og under udviklingen af kurset er der taget højde for, at så mange som muligt skal kunne benytte det.

- Det har været vores ambition at udvikle et kursus, der er målrettet og fokuseret, men også i stort omfang generisk, så andre interesserede med mindre justeringer også kan få glæde af e-læringen, fortæller Trine Grundtvig Jensen.

CAMES tager sammen med RegionH E-læring rundt til regionens akutafdelinger, og i tæt samarbejde med klinikere bliver det her vurderet, hvilke justeringer der er behov for. Det kan være alt fra ændringer af link til VIP-instrukser, tilpasning til lokale arbejdsgange eller optagelser af film lokalt, der kan gøre e-læringen mere relevant og genkendelig. På Nordsjællands Hospital er det allerede aftalt at tilpasse kurset, så det også kan anvendes af traumeteamet, og med Bispebjerg Hospital er der en aftale om tilpasning til både medicinsk akutkald og traumeteamet.

Samarbejdet med RegionH E-læring omkring udviklingen af kurset har ifølge Trine Grundtvig Jensen været en god og lærerig oplevelse.

- E-læringsfolkene har været gode til at omsætte vores tanker og idéer til det digitale, og jeg har oplevet, at der ikke var nogen begrænsninger, men masser af muligheder i forhold til at finde løsninger, siger hun.

E-læringskurset er tilgængeligt for alle i Region Hovedstaden, uanset faggruppe og hospital. Alle der gennemfører kurset, vil få tilsendt et evalueringsskema.

​Du kan tilgå e-læringskurset om medicinsk akutkald (MAK) i Region Hovedstadens Kursusportal via dette link


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor