​​​

Ny film om tryg indlæggelse i eget hjem

​For patienter, der ikke er alvorligt syge, kan indlæggelse i eget hjem i fremtiden være et alternativ til indlæggelse på hospitalet. I et samarbejde med Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital står RegionH E-læring bag en tegnefilm, der beskriver en model for hjemmeindlæggelse, som lige nu bliver afprøvet i et innovationsforskningsprojekt. ​​

Vent...

​Af Trine Kit Jensen

Der ses et billede fra tegnefilmen med det ældre ægtepar og hunden Fido i dagligstuen

"I starten var alt måske nok lidt overvældende. Jeg er jo ikke så meget inde i det der teknologi, men det her – det har jeg ingen problemer med."

Sådan lyder det fra figuren Ellen, som sammen med sin mand Preben og hunden Fido optræder i en tegnefilm, der er produceret i tilknytning til innovationsforskningsprojektet "Influenz-er". Projektet afprøver en model for hjemmeindlæggelse, hvor patienter, der ellers typisk ville være indlagt, kan blive indlagt i eget hjem fra hospitalet, hvis de er raske nok til det, og både de selv og deres pårørende er med på idéen.

​Influenz-er er et klinisk innovationsforskningsprojekt, der udforsker mulighederne for en patientsikker og fleksibel model for hjemmeindlæggelser til fremtidens danske sundhedsvæsen.  

Initiativtager til Influenz-er er Thea Kølsen Fischer, professor og forskningschef på Nordsjællands Hospital.

I projektets første del var målet at hjemmeindlægge 20 patienter med luftvejsinfektioner og milde til moderate symptomer fra Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling på Nordsjællands Hospital. I projektets anden del, som starter op i starten af sommeren 2023, skal modellen undersøges i et større studie, hvor patienter fra flere afdelinger på hospitalet randomiseres (udtrækkes ved lodtrækning) til enten hjemmeindlæggelse eller fortsat indlæggelse på hospitalet.

Projektet har været i gang siden maj 2020 og forventes afsluttet i 2025.

Projektet udføres i et partnerskab med Netcompany, der har udviklet app´en "Mit E-hospital" til projektet. Partner er også Syddansk Universitet, der undersøger de sundhedsøkonomiske konsekvenser af modellen. Derudover har Innovationsfonden investeret i projektet.  


​​Med sig hjem får patienterne en lille kuffert med udstyr, så de selv kan måle blodtryk, vejrtrækningsfrekvens, iltmætning i blodet, puls og temperatur. Målingerne sendes flere gange om dagen til hospitalet via en app, der installeres på mobil eller tablet, og via appen er der en gang i døgnet også virtuel stuegang med en læge.

I tegnefilmen har Ellen takket ja til en hjemmeindlæggelse efter en tur på hospitalet med en slem lungebetændelse. Hun skal fortsat have medicin via et drop, men det får hun hjælp til af en udgående sygeplejerske, der kommer hjem til parret. Sygeplejersken tager også blodprøver, og Preben, der i starten troede, at han skulle hjælpe sin kone med medicinen, er ikke længere nervøs.

Premiere i forbindelse med​ Forskningens Døgn

Den nye tegnefilm med Ellen og Preben er blevet til i et samarbejde mellem RegionH E-læring og Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital, der står i spidsen for innovations-forskningsprojektet.

"Målet med filmen er at nedbry​​​de nogle barrierer og give "hr. og fru Hansen" et indblik i, hvad en hjemmeindlæggelse er, og hvordan den foregår. .."
fortæller forskningsadministrator Charlotte Christiansen 

Filmen fik premiere i forbindelse med Forskningens Døgn 27. april 2023, hvor Forskningsafdelingen om aftenen på hospitalet åbnede dørene for et arrangement, hvor de præsenterede projektet for borgere, der gerne vil vide mere om hjemmeindlæggelser.

- Målet med filmen er at nedbryde nogle barrierer og give "hr. og fru Hansen" et indblik i, hvad en hjemmeindlæggelse er, og hvordan den foregår. Det kan give borgerne mulighed for at føle sig trygge ved hjemmeindlæggelsen, fortæller forskningsadministrator Charlotte Christiansen.

Efter arrangementet i forbindelse med Forskningens Døgn, vil tegnefilmen ligge på Nordsjællands Hospitals hjemmeside under Forskningsafdelingen under beskrivelsen af projektet.  Oprindeligt var der overvejelser om at lave et video-interview med en af de patienter, der har været hjemmeindlagt i forbindelse med projektet, men efter rigtig god vejledning fra e-learningsteamet endte det i stedet med tegnefilmsformatet, fordi figurerne her kan generaliseres, så de i højere grad appellerer til alle.  De tegnede figurer i grafisk form vil også kunne benyttes af projektet fremover på hjemmeside, posters og slides m.m.  


Tegnefilmen varer små tre minutter og afsluttes med en virtuel stuegang, hvor lægen har en glædelig nyhed til Ellen:

"Dine målinger ser rigtig fine ud, og du er færdig med din medicin i droppet. Så hvis du ikke har spørgsmål til mig, kan vi udskrive dig. Og udstyret skal du ikke tænke på. Det sørger vi for bliver hentet og giver jer besked om, hvornår det bliver."


Se filmen om hjemmeindlæggelse og læs mere om forskningsprojektet Influenz-erRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor