Nye e-læringskurser i sikkerhed for personale tæt på MR-skannere

​Kurserne er udarbejdet i et samarbejde mellem de billeddiagnostiske afdelinger i hele regionen. De er blevet til som et gør-det-selv projekt med starthjælp og support fra RegionH E-læring. 

Vent...

​Af Trine Kit Jensen


På Region Hovedstadens hospitaler findes ca. 40 MR-skannere - og flere er på vej. 

Alle er såkaldte højfeltskannere med et meget kraftigt magnetfelt, der er mindst 30.000 gange kraftigere end jordens eget magnetfelt. Både internationalt og nationalt er der strenge retningslinjer for sikkerheden omkring MR-skannerne, og nye e-læringskurser for portører, hospitalsmedhjælpere, teknisk og klinisk personale skal nu være med til at sikre, at retningslinjerne efterleves.

E-læringskurserne skal gennemføres hvert andet år, når personalet har været igennem den praktiske undervisning i MR-sikkerhed på hospitalerne.

- Magnetfeltets egenskaber kan være ekstremt farligt og få katastrofale og, i værste fald, dødelige konsekvenser, hvis man ikke følger de instrukser, der er gældende for ophold i og omkring en MR-skanner. De billeddiagnostiske afdelinger i regionen har derfor indgået et samarbejde om at lave en fælles, ensrettet undervisning for det personale, der kommer tæt på skannerne, fortæller Pernille Engesgaard, som er afdelingsradiograf på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, medlem af regionens MR-sikkerhedsudvalg og med i arbejdsgruppen bag den nye undervisning.

"E-læringsspecialisterne har været nogle gode sparringspartnere, og livlinen til dem har betydet, at vi er kommet i mål med de fire e-læringskurser på den måde, som vi gerne ville"​

Gør-det-selv​​ løsning med livline

Det faglige indhold fra arbejdsgruppen er omformet til e-læring af Kenneth Thybo Reff, afdelingsradiograf og kvalitetskoordinator på Afdeling for Røntgen og Skanning på Rigshospitalet. Det er sket med bistand fra RegionH E-læring, der tilbyder hjælp til gør-det-selv løsninger. Kenneth Thybo Reff fik indledningsvis en introduktion til e-læringsprogrammet Storyline, og undervejs har han haft mulighed for at kontakte RegionH E-læring, når han stødte på udfordringer.

- E-læringsspecialisterne har været nogle gode sparringspartnere, og livlinen til dem har betydet, at vi er kommet i mål med de fire e-læringskurser på den måde, som vi gerne ville, siger han.

En MR-afdeling er opdelt i 4 forskellige sikkerheds-zoner, og de nye e-læringskurser er for personale, der skal udføre arbejdsopgaver i zone 3 og 4. Zone 3 er områder med døre, der fører direkte ind til skanneren, mens zone 4 er det rum, hvor skanneren er placeret. Her skal alt personale være uddannet og have godkendelse for at få adgang og udføre deres arbejdsopgaver.

Den praktiske undervisning i MR-sikkerhed tilrettelægges i øjeblikket af de enkelte hospitaler, men også på det område er de billeddiagnostiske afdelinger på vej med ny, ensrettet undervisning.

De nye e-læringskurser i MR-sikkerhed er indtil videre kun tilgængelige for ansatte i Region Hovedstaden, hvor de ligger på Kursusportalen: 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor