​​​​​​

Nyt e-læringskursus til anæstesisygeplejersker om shock

​Det n​ye e-læringskursus giver anæstesisygeplejersker mulighed for at opdatere og øge deres viden om de forskellige typer af shock. Kurset er tilgængeligt i alle regioner. ​

Vent...


Af Trine Kit Jensen

Initiativtager til det nye e-læringskursus er anæstesisygeplejerske Britta Toftlev Johansen, teoretisk uddannelsesleder i Sektion for Kompetenceudvikling under Center for HR og Uddannelse. Hun har også været tovholder i den gruppe med yderligere fire anæstesisygeplejersker og en lægefaglig konsulent, der står bag det faglige indhold i kurset, som RegionH E-læring har produceret.

Formålet med e-læringskurset er at give anæstesisygeplejerskerne mulighed for at repetere og supplere deres viden om de forskellige shock-typer, understøtte praksisnær læring og bidrage til faglig refleksion og dialog blandt kolleger. Kurset kan derudover anvendes i forbindelse med kompetencekort og forberedelse af undervisning og eksamen.

E-læringen tager sigte på at give anæstesisygeplejerskerne forståelse for de fysiologiske ændringer ved de forskellige typer af shock, lige som de skal kunne identificere årsagerne til shock-reaktionerne og have kendskab til behandlingen af de enkelte typer.

"Anæstesispecialet er e​t høj-risiko speciale,
og der er traditionelt fokus på teknologi
for at bedre patientsikkerheden."​​
Britta Toftlev Johansen,
anæstesisygeplejerske og teoretisk uddannelsesleder

Del af kontinuer​​lig faglig udvikling​

Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje i Region Hovedstaden og Region Sjælland opnåede i fællesskab i foråret 2015 det højest mulige internationale akkrediteringsniveau hos den internationale sammenslutning af anæstesisygeplejersker, IFNA. IFNA fremhævede blandt andet specialuddannelsens struktur med løbende klinisk kompetencevurdering samt det høje teoretiske niveau. 

IFNA pegede dog på, at der var forbedringspotentiale i mere fokus på kontinuerlig faglig udvikling for de uddannede anæstesisygeplejersker. I 2016 blev samtlige uddannelsesaktiviteter i de to regioner derfor kortlagt og efterfølgende er der udviklet nye systematiske uddannelsestiltag, som har det til fælles, at de kan foregå i den kliniske praksis. Et af disse tiltag er e-læringskurset om shock. 

-  Anæstesispecialet er et høj-risiko speciale, og der er traditionelt fokus på teknologi for at bedre patientsikkerheden. Som i andre høj-risiko områder spiller den menneskelige faktor imidlertid en meget stor rolle, og derfor er kompetenceudvikling for anæstesisygeplejersker en dynamisk blanding af tekniske og ikke-tekniske dele af faget, for at anæstesisygeplejersken kan opfattes som kompetent, siger Britta Toftlev Johansen.

​​Fem hovedafsnit

Kurset er inddelt i fem hovedafsnit. Det første afsnit giver et illustrativt overblik over kredsløbet, der påvirkes forskelligt afhængigt af shock-typen – og dernæst beskrives patofysiologien bag shock. De fire øvrige afsnit omhandler henholdsvis kardiogent shock, hypovolæmisk shock, distributivt shock og obstruktivt shock. Til alle fem afsnit er der en række opgaver, som skal løses.

Den enkelte anæstesisygeplejerske kan efter behov gennemgå hele eller dele af e-læringskurset.  Det tager ca. 60 minutter at gennemgå hele kurset, der betragtes som gennemført, når 2/3 dele af det er set.

Kurset er tilgængeligt på tværs af regionerne. Det kan tilgås fra Kursusportalen i Region Hovedstaden, hvor man finder den i kataloget under "shock".

Se kurset Shock i Kursusportalen - for eksterne
Se kurset Shock i Kursusportalen - for ansatte i Region Hovedstaden​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor