​​​​​​​

Nyt obligatorisk e-læringskursus i medicin for SOSU-assistenter

​Det nye e-læringskursus retter sig mod SOSU-assistenter på somatiske afdelinger, der er uddannet efter 2017. Bag kurset står Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital i samarbejde med Sektion for Kompetenceudvikling og RegionH E-læring under Center for HR og Uddannelse. 

Vent...Af Trine Kit Jensen

Tidligere har et 5 dages fremmødekursus på social- og sundhedsskolen i Herlev været obligatorisk for alle SOSU'er uddannet efter 2017, der varetager medicineringsopgaver på hospitalernes somatiske afdelinger. Men i stedet for fremmødekurset "Farmakologi – Specialiseringskursus i somatikken" kan denne gruppe nu tage et nyt e-læringskursus. Kurset er blevet til efter en behovsanalyse, som Sektion for Kompetenceudvikling foretog i 2021. 

​- Vi spurgte bl.a. FOA, afdelingsledelserne og de medarbejdere, der står for ansættelse og introduktion af social- og sundhedsassistenter om behovet, og her lød det, at det ikke var nødvendigt at trække alle de SOSU'er, der er uddannet efter 2017 ud af klinikken i 5 dage for at sende dem på fremmødekursus. Det skyldes, at de i modsætning til SOSU'er, der er uddannet tidligere, har haft farmakologi under deres uddannelse, fortæller Sarah Heelund Sofos, udviklingskonsulent i Sektion for Kompetenceudvikling og kursuskoordinator på farmakologikurserne for social- og sundhedsassistenter.   

- Det nye e-læringskursus betyder for det første, at vi kan frigive nogle varme hænder, fordi SOSU-assistenterne ikke er afhængige af, hvornår underviserne har tid. 
Overlæge Espen Jimenez Solem

Flere fordele ved online-løsningen

Det er Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital, der står bag e-læringens faglige indhold. Her ser overlæge Espen Jimenez Solem flere fordele ved online-løsningen.

- Det nye e-læringskursus betyder for det første, at vi kan frigive nogle varme hænder, fordi SOSU-assistenterne ikke er afhængige af, hvornår underviserne har tid. De kan selv passe kurset ind i deres arbejdstid eller tage det uden for deres arbejdstid, hvis dét passer dem bedst. Derudover tillader online-løsningen, at flere aktører kan være med til at sikre, at kvaliteten er i orden, og vi kan løbende opdatere kurset, når der kommer ny information og ny lovgivning, så indholdet altid er aktuelt og fagligt relevant, siger han.

Espen Jimenez Solem peger også på, at det faglige indhold i e-læringskurset ikke er genbrug fra fremmød​​ekurset, men skræddersyet til målgruppen.

​- Vi har været ude og høre, hvad SOSU-assistenterne har brug for i deres kliniske hverdag, så kurset er målrettet de krav, vi stiller til dem i Region Hovedstaden. Det er helt afgørende, fordi det øger motivationen og indlæringen og er med til at sikre, at patienterne profiterer mest muligt af den undervisning, SOSU-assistenterne får, siger han. 


Læs om e-læringskursets indhold

​E-læringskursets faglige indhold er udarbejdet af klinisk farmaceuter Jette Schougaard og sygeplejerske Anne Hastrup Larsen fra Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital. Kurset består 4 moduler:

​Medicinregning for social- og sundhedsassistenter - øvelser

​Øvelsesmodulet i medicinregning rummer 20 opgaver om medicin i hhv.  fast og flydende form. Kursisterne får her bl.a. et støttekort med principperne for medicinregning, og de bliver præsenteret for medicinregnetrekanten, der hjælper dem med at finde ud af, hvilken regneformel de skal anvende i de enkelte opgaver.

​Der er feedback på besvarelsen af opgaverne og kursisterne kan se den rigtige løsning, men der er ikke krav om, at øvelsesmodulet skal gennemføres med en bestemt score. 

Medicinregning for social- og sundhedsassistenter - test

Testmodulet i medicinregning består af 31 opgaver. Her skal kursisterne vise, om de har tilegnet sig de færdigheder, som de øvede sig på i det første modul.

​Medicinregningstesten er først bestået, når alle opgaver er løst korrekt. Der er normalt to forsøg pr. opgave, og modulet kan gennemføres et ubegrænset antal gange. 

Sikker medicineringsproces for social- og sundhedsassistenter

Dette modul rummer 13 opgaver, der tager sigte på at give kursisterne viden og færdigheder, som sikrer, at de kan udføre dispensering og administration af medicin på en sikker, ensrettet måde.

​Modulet tager afsæt i VIP-vejledningen "Dispensering og administration af lægemidler samt udlevering af vederlagsfrie lægemidler". Vejledningen indeholder lovgivning og ansvar for autoriserede sundhedspersoner på medicinområdet. 

Social- og sundhedsassistent, kend din medicin

Kend din medicin-modulet med 29 opgaver omhandler de mest almindelige lægemidler, der bliver anvendt på afdelingerne – og håndteringen af dem.

​Her får kursisterne bl.a. viden om, hvilke lægemiddelgrupper, de forskellige medicintyper tilhører og viden om ATC-koderne i medicinrummet. De lærer at anvende systemer som Pro.medicin.dk og Interaktionsdatabasen.dk, så de ved, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til dosis, bivirkninger og interaktion med andre lægemidler, og de lærer at anvende et knuse/dele-skema. ​​​Ekstra gevinst at e-læring kan genbesøges

Lige som overlægen peger Sarah Heelund Sofos på, at e-læringskurset giver større fleksibilitet end fremmødekurset.  

- SOSU-assistenterne kan begynde på
e-læringskurset, så snart der er behov for, at de skal i gang med at håndtere medicin, og de kan tage det i deres eget tempo.
Udviklingskonsulent og kursuskoordinator Sarah Heelund Sofos

​- SOSU-assistenterne kan begynde på e-læringskurset, så snart der er behov for, at de skal i gang med at håndtere medicin, og de kan tage det i deres eget tempo. Derudover er der lokalt mulighed for at kombinere e-læringskurset med den sidemandsoplæring ude i medicinrummet, der også er nødvendig, siger hun.

Hun ser det som en ekstra gevinst, at social- og sundhedsassistenterne altid kan genbesøge e-læringskurset.

- Det er godt at få genopfrisket sin viden om medicin med jævne mellemrum, og selv om man har bestået det én gang, anbefaler vi, at man tager det hvert andet år, siger hun.

Sarah Heelund Sofos understreger, at hospitalsafdelingerne i somatikken fortsat kan vælge at supplere med fremmødekurset på 5 dage, hvis der er behov for det. 

​- Der kan være stor forskel på, hvad social- og sundhedsassistenter har prøvet under deres uddannelse. Nogle har erfaring med at være i et medicinrum, mens andre ikke har, og det er op til den enkelte afdeling at vurdere, hvor stort behovet er for kompetenceudvikling på området. Der kan også lokalt være store forskelle på, hvor meget medicin SOSU´er administrerer, hvorfor det stadig skal være muligt at vælge 5 dages kurset til udover e-læringskurset, siger hun. 

Mås​​ke en model også for andre faggrupper

På baggrund af erfaringerne fra udviklingen af e-læringskurset i medicin til SOSU-assistenter, ser Espen Jimenez Solem gerne, at modellen overføres til andre faggrupper.

- Efter samme koncept, men selvfølgelig med et andet indhold, kunne man overveje også at bruge modellen til fx læger, sygeplejersker og jordemødre. Hvis de også som færdiguddannede skulle igennem et e-læringskursus, når de blev ansat i regionen, kunne vi sikre et minimums-niveau af viden om farmakologi og håndtering af lægemidler for alle vores ansatte, siger han.

​SOSU-assistenterne er ikke automatisk tilmeldt kurset. De skal selv tilmelde sig kurset i Kursusportalen. Deres leder kan også tilmelde dem. En leder skal selv tilmelde kurset til sit aktivitetsoverblik for at kunne følge med i, om SOSU-assistenten har bestået kurset. 

Gå til e-læringskurset i medicin for social- og sundhedsassistenter i Kursusportalen
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor