​​​

Podcasts sætter spot på sociale og kognitive kompetencer hos sundhedsprofessionelle

​Fem nye podcasts sætter fokus på, hvordan sociale og kognitive kompetencer skal spille sammen med sundhedsfaglig viden og kliniske færdigheder for at højne patientsikkerheden, behandlingskvaliteten og personalets trivsel og sundhed. Bag de fem podcasts står CAMES Herlev og RegionH E-læring, der tidligere har produceret en række videofilm om samme emne. ​

Vent...

Af Trine Kit Jensen


For at øge bevidstheden om, hvor meget de sociale og kognitive kompetencer betyder i kompleks og dynamisk klinisk virkelighed, har CAMES Herlev udviklet værktøjet SCOPE, som er omdrejningspunktet i både videofilm og de nye podcasts.

Film og podcasts skal bl.a. anvendes som forberedelse til forskellige kurser på CAMES Herlev, men kan også bruges i andre sammenhænge. Fx som refleksionsværktøjer af en lille gruppe sundhedsprofessionelle, der på en afdeling sætter sig sammen med en uddannelsesansvarlig og får talt om de sociale og kognitive kompetencer.

I de nyproducerede podcasts er der eksempler på, hvordan SCOPE-værktøjet kan komme i spil i hverdagen. Arbejds- og organisationspsykolog, seniorforsker og lektor Peter Dieckmann fra CAMES, interviewer i hver af de fem episoder en fagperson om de kategorier af sociale og kognitive kompetencer, som SCOPE sætter fokus på. De interviewede arbejder forskellige steder i sundhedssystemet og reflekterer over selvoplevede situationer ved hjælp af SCOPE-begreberne.

Emnerne er:

Episode 1: Opgaveløsning – interview med konsultationssygeplejerske

Episode 2: Ledelse – interview med anæstesisygeplejerske

Episode 3: Beslutningstagen – interview med speciallæge i neurologi

Episode 4: Situationsbevidsthed – interview med praktiserende læge

Episode 5: Teamwork – interview med paramediciner

Du kan finde og høre de fem podcasts her på siden

Læs også nyheden om SCOPE-videofilm og podcasts her på siden


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor