​​​​

Nyt e-læringskursus om selvskade til medarbejdere i voksenpsykiatrien

​Et e-læringskursus i forebyggelse og behandling af selvskade har et par år været anvendt i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden. I en ny version er kurset nu tilrettet voksenpsykiatrien, hvor medarbejderne også møder patienter, der skader sig selv.​​​

Vent...

​Af Trine Kit Jensen

Team for Selvskade under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) i Region Hovedstaden lancerede i 2021 e-læringskurset "Selvskade ABC - Psykiatri". Målet var at opkvalificere alle ansatte i BUC på området, og nu er turen så kommet til ansatte i voksenpsykiatrien. Det nye e-læringskursus "Selvskade ABC - voksenpsykiatri" er lige som det første produceret i samarbejde med RegionH E-læring.

-  Selvskade findes ikke kun i børne- og ungdomspsykiatrien, men fylder også meget i voksenpsykiatrien. Derfor er det noget, også medarbejderne her skal have mere viden om, og de skal kende mekanismerne bag selvskade, så patienterne ikke risikerer at blive mødt med fordomme, der kan betyde, at de ikke får den rette behandling eller måske slet ikke får nogen behandling, siger psykolog Lotte Rubæk, leder af Team for selvskade.

Meget ny viden om​ selvskade

Signe Welcher Nielsen er teamleder i Kvalitets- og Forbedringsafdelingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Hun har sammen med risikomanager Karen Ørnebjerg været projektleder på udarbejdelsen af den nye udgave af e-læringskurset, der er målrettet voksenpsykiatrien. Signe Welcher Nielsen peger bl.a. på, at der de senere år er kommet meget ny viden om selvskade, som både patienter og personale kan profitere af.

- Med e-læringskurset til voksenpsykiatrien har vi ønsket at løfte vidensniveauet, og vi vil også gerne invitere medarbejderne til at bruge det som dialogredskab, så vi får sat gang i nogle faglige drøftelser og rykker lidt ved de forforståelser, der måske kan være, hvis man har arbejdet med de her patienter i mange år, siger hun.

 "Medarbejderne gav bl.a. udtryk for, at de mangler et fundament at​​​ stå på, når de står
i nogle meget akutte situationer..."
Signe Welcher Nielsen, teamleder i Kvalitets- og Forbedringsafdelingen i RHP​Fælles forståelsesram​me

Når patienter skader sig selv, kan det føre til stærke følelsesmæssige reaktioner hos personalet, og håndteringen af selvskade stiller ikke bare høje krav til den enkelte medarbejder, men også til et konstruktivt samarbejde i behandlingsteamet omkring patienten. Mange ansatte i sundhedsvæsenet oplever imidlertid, at de mangler viden om, hvordan man møder den selvskadende patient. Det gælder også i voksenpsykiatrien i Region Hovedstaden, viser en række interviews med medarbejdere, der blev gennemført inden produktionen af e-læringskurset.

- Medarbejderne gav bl.a. udtryk for, at de mangler et fundament at stå på, når de står i nogle meget akutte situationer, hvor der måske er uenighed om, hvordan man skal gribe det an. Vi håber derfor, at e-læringskurset kan medvirke til, at personalet får en fælles forståelsesramme i forhold til selvskade og nogle fælles perspektiver i forhold til at hjælpe de patienter, der skader sig selv, siger Signe Welcher Nielsen.

"...Med den store efterspørgsel efter mere viden på området tror vi dog på, at e-læringens indhold vil blive anvendt til både konkret handling i praksis og som dialogværktøj." 
siger Signe Welcher Nielsen ​

Forskning og tal fra studier af v​​oksne

E-læringskurset "Selvskade ABC - voksenpsykiatri" er udviklet i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Team for Selvskade og de voksenpsykiatriske centre.

Kurset består af to moduler: "Lær gennem cases" og "Værd at vide". En stor del af det faglige indhold er det samme som i det oprindelige e-læringskursus til børne- og ungdomspsykiatrien, men der er naturligvis taget højde for, at det nye kursus retter sig mod voksenpsykiatrien.

I forhold til det første kursus er en case med en meget ung pige fx skiftet ud med en voksen case, lige som al den forskning, der refereres til i "Værd at vide"- modulet, stammer fra studier af voksne og ikke studier af børn og unge. Det samme gælder de tal vedrørende selvskade, der optræder i den nye e-læring. Derudover er der bl.a. taget højde for, at brugen af kriseplaner er mere udbredt i voksenpsykiatrien, og at mange medarbejdere her er uddannet i dialektisk adfærdsterapi (DAT), der har en god effekt i forhold til selvskade.

Målgruppen for "Selvskade ABC – voksenpsykiatri" er alt personale med direkte patientkontakt. I modsætning til e-læringskurset, der er målrettet til børne- og ungdomspsykiatrien, er kurset til voksenpsykiatrien ikke obligatorisk.

-  Kurset henvender sig ret specifikt til medarbejdere, der arbejder med patienter, som har selvskadende adfærd. Dermed er det ikke lige relevant for alle.  Med den store efterspørgsel efter mere viden på området tror vi dog på, at e-læringens indhold vil blive anvendt til både konkret handling i praksis og som dialogværktøj, siger Signe Welcher Nielsen. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor