​​

Stærkt samarbejde skal sikre en høj patientsikkerhed til akutte medicinske patienter

​CAMES er i samarbejde med Nordsjællands Hospital (NOH), RegionH E-læring og Center for IT og Medicoteknologi (CIMT) i gang med at lægge sidste hånd på udvikling af ny e-læring til et kursus i Medicinsk Akutkald (MAK). 

Vent...

Af Jesper Gram Frandsen

Den nye e-læring skal fungere både som forberedelse til MAK-kurset, men samtidig skal den også benyttes til introduktion af nye medarbejdere i Akutmodtagelsen, som deltager i Medicinsk Akutkald. 

- Det er spændende at samarbejde med klinikken om at skabe nye læringsformer, der kan nå bredt ud, fortæller Trine Grundtvig Jensen, der er projektleder hos CAMES, og fortsætter:

- Denne e-læring er målrettet et tværfagligt team og inddelt i moduler, der kan bruges til at undervise teamet i, hvordan man systematisk og struktureret samarbejder om modtagelsen af kritisk syge medicinske patienter. E-læringen skal være med til at øge patientsikkerheden ved, at alle teammedlemmer kender til opgaver, roller, systematik, dokumentation mm. og således kan sikre en hurtig initial diagnostik og iværksættelse af de rette handlinger hos akut kritisk syge medicinske patienter. 

Overlæge Dorthea Christensen er ansvarlig for MAK-kursus på Hillerød Akutmodtagelse og fortæller:

 - Vi har afholdt kursus i MAK i mange år og ønsker hele tiden at optimere indholdet. Mine medundervisere og jeg er derfor i samarbejde med CAMES i gang med at udvikle e-læring. 

Udviklingen af e-læringen er finansieret af regionale projektmidler i forbindelse med Projekt Kompetenceudvikling i akutmodtagelser/akutklinikker i Region H. Projektleder Eva Thomas uddyber:

- Det er tanken, at e-læringen med mindre lokale justeringer kan anvendes i de øvrige akutmodtagelser i regionen. Her vil det også kunne fungere som introduktion i forbindelse med onboarding af nyansatte med funktion i Medicinske Akutkald. Endvidere er det et godt supplement til skriftlige vejledninger, når erfarne klinikere repeterer deres opgaver. 

E-læringen forventes klar til implementering på NOH i løbet af marts 2023, og vil herefter kunne justeres til de øvrige akutmodtagelser, som ønsker at gøre brug af den.

"Det handler om liv" – medarbejdernes liv og patienternes liv, og derfor skal et stærkt samarbejde understøtte en kontinuerlig kompetenceudvikling, der medfører en høj patientsikkerhed for de akutte medicinske patienter i vores akutmodtagelser. 

Se mere om undervisningen i videoen.

​Varighed: 00:30 min.​


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor