Nyt nationalt brandkursus ser dagens lys

​Et nyt obligatorisk e-læringskursus om brand til 110.000 ansatte i det danske sundhedsvæsen er klart. Kurset er udviklet i samarbejde mellem 4 regioners e-læringsenheder.

Vent...

Tekst: Jesper Gram Frandsen

Nye retningslinjer og et generelt behov for opdaterede råd til, hvordan man håndterer brandfare satte for halvandet års tid siden gang i nok et samarbejde på tværs af regionerne. E-læringskursets formål er at gøre ansatte i det danske sundhedsvæsen i stand til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt i tilfælde af brand.

Tegning: Søren Brink

Via kurset bliver man guidet gennem kendskab til alarmeringsprocedurer, patienthåndtering og betjening af brandslukningsmateriel og suppleres også med praktisk brandundervisning. I forhold til den tidligere udgave af e-læringskurset, der var udviklet af Trygfonden, så har regionernes e-læringsenheder denne gang samarbejdet om at få en opfrisket og mere dynamisk udgave på plads. E-læringsspecialist fra Region Hovedstaden Søren Brink forklarer:

”Vi har prøvet at arbejde med en ny læringsform, der skal gøre kurset mere identificerbart og levende. Et obligatorisk kursus om brand kan godt lyde lidt tørt, så vi har virkelig sat i selen for at gøre det spændende.”

E-læringskurset, der tager 20-25 minutter at gennemføre, består af 3 grund-moduler med tilhørende cases, der er genskabt ud fra virkelige hændelser og interviews med brugerne af det tidligere kursus ift. hvad de savnede, efter de havde været involveret i brand på hospitalet. Et greb, der gerne skal føre til mere refleksion:

”Der er selvfølgelig nogle faste procedurer, man skal følge, men der er også masser af eksempler på, at der er forskellige måder at handle på afhængig af situationen. Vi har prøvet at bevæge os væk fra alt for meget ja/nej-spørgsmål og i stedet i højere grad inkludere brugerens egen refleksion,” fortæller Søren Brink.

Gode perspektiver for fremtidigt samarbejde

I tilblivelsen af kurset har der været mange forskellige fageksperter på tværs af regionerne involveret. At de er nået til enighed, er i sig selv en stor bedrift. Ikke fordi der er tradition for almindelig uenighed, men fordi landet er opdelt mange forskellige beredskabsmyndigheder og deraf forskellige rammer. Fra Region Hovedstaden har Center for Ejendomme været med til at sikre viden og input fra fageksperterne samt hospitalerne og virksomhederne. 

Det fortsatte samarbejdet på tværs af regionerne glæder Sektionschef for Region Hovedstadens e-læringsenhed Peter Hultberg:

”Det har været et sjovt og givende samarbejde, hvor vi har fået nok et rigtig godt kendskab til vores kolleger i resten af landet. Det har også gjort, at det har været muligt at gøre kurset fleksibelt, så de forskellige nybyggerier rundt omkring fx er implementeret der, hvor det er relevant. Det giver helt sikkert også nogle rigtig spændende fremtidsperspektiver for samarbejdsprojekter i alle mulige andre sammenhænge.”

Peter Hultberg ser også andre positive perspektiver i samarbejdet:
”Sidst, men ikke mindst, er der også et økonomisk aspekt i det. I stedet for at vi køber ydelser af hinanden, kan vi nu måske i højere grad producere i fællesskab til gavn for bundlinjen, men så sandelig også for ambitionen om at have enslydende nationale kriterier. Det er fx en fordel ved de mange jobskift på tværs af regionerne.”

I første omgang udrulles kun de obligatoriske moduler, startende med Introduktion, Brandforebyggelse og Lokalmodulet. I løbet af marts vil modulerne case 1 til 3 også blive tilgængelig. I casene er der fokus på, at de ansatte får yderligere indsigt i alarmeringsprocedurer, patienthåndtering og betjening af brandslukningsmateriel.
 
Du finder kurset ved at søge på "brandskole" på KursusportalenRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor