Borgere gav input til projekt "Aktive fællesskaber"

​Hvilke udfordringer har borgere i Odsherred Kommune i forbindelse med at få et mere aktivt hverdagsliv efter endt kommunalt forebyggelsestilbud? Det var emnet for en workshop den 7. juni 2021, som Forebyggelseslaboratoriet arrangerede i samarbejde med Odsherred Kommune og Trygfondens Center for Aktiv Sundhed, som led i projektet "Aktive Fællesskaber".

Vent...

​Den 7. juni var en gruppe borgere, som har type 2-diabetes, hjertekarsygdom og/eller svær overvægt, samlet i Asnæs for at drøfte, hvilke udfordringer de oplever i forbindelse med at skulle fortsætte med at være fysisk aktive, når kommunens forebyggelsestilbud slutter.

Borgernes input er nemlig helt centrale for udviklingen af indsatser i projektet Aktive Fællesskaber, som netop har til formål at undersøge, hvordan der kan bygges bro mellem kommunale forebyggelsestilbud og motionstilbud i civilsamfundet med det mål, at borgere med type 2-diabetes, hjertekarsygdomme og/eller svær overvægt fortsætter med at være fysisk aktive efter endt kommunalt forløb.

På workshoppen var der livlig debat om udfordringer med fysisk aktivitet. Alle deltageres input blev noteret og efterfølgende rangeret efter, hvilke udfordringer, borgerne mente, var de vigtigste.


På førstepladsen var manglende motivation til at komme ud ad døren – især på egen hånd, som en af deltagerne fremhævede:

"Jeg har simpelthen ikke energi til at hive mig selv op. Jeg er blevet så træt, efter jeg fik en blodprop. Men jeg ved jo, det er godt for mig. Jeg kan bare ikke selv".

En anden af deltagerne påpegede, at det kan være stigmatiserende at træne, når man er meget overvægtig:

"Der mangler tilbud til os overvægtige, så jeg kan træne sammen med nogle, der ligner mig".

Alle input fra dagen bliver samlet og fremlagt på næste workshop den 14. juni, som samler kommunen og civilsamfundsaktører til en drøftelse af, hvilke udfordringer de oplever i forbindelse med at bygge bro fra kommunale forebyggelsestilbud til tilbud i civilsamfundet. På workshoppen den 14. juni vil der også være borgerrepræsentanter med, som deltog på workshoppen den 7. juni.

Efter sommerferien vil borgere, kommunale aktører og civilsamfundsaktører igen samles for at komme med input til løsninger, som derefter skal munde ud i konkrete indsatser, der vil blive evalueret. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor