Inspirations- og Netværksmøde den 25. oktober

Så er programmet til Inspirations- og Netværksmødet den 25. oktober på plads. En række nationale og internationale eksperter sætter fokus på skalering og implementering af projekter. Der vil også være mulighed for at pitche din idé til et igangværende eller nyt projekt.

Vent...

I Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium er vi optaget af, hvordan vi kan bidrage til at skabe varige forandringer til gavn for folkesundheden.

Derfor inviterer vi til Inspirations- og Netværksmøde, hvor temaet er forankring og skalering af projekter, dvs. hvordan vi sikrer, at de gode resultater fra forskningsprojekter ikke smuldrer, når projektperioden udløber, men rent faktisk bliver implementeret, udbredt og forankret til gavn for folkesundheden.

Det foregår den 25. oktober 2021 kl. 9.30-16.00 i Aalborg Kongres & Kultur Center. I videooptagelsen nedenfor fortæller projektleder Anders Blædel Gottlieb Hansen om Netværks- og Inspirationsmødet.

Pitch din projektidé

På mødet vil der også være mulighed for at pitche din idé til et projekt, som panelet vil drøfte med fokus på skalering og forankring. Det er vigtigt, at projektet tænker forankring ind fra starten, involverer flere partnere på tværs af sektorer og tager udgangspunkt i konkrete udfordringer i praksis. Send din idé til et projekt til ahan00667@regionh.dk senest 25. september.

Tilmelding

Tilmelding skal ske pr. mail til signe.damsbo.birch@regionh.dk senest onsdag den 11. oktober (deltagelse er gratis). Der er begrænset antal pladser og tildelingen sker efter først -til-mølle-princippet.

Program

09.30 – 10:00: Check ind og morgenmad
10:00 – 10:15: Velkomst v. Ulla Toft, professor i sundhedsfremme og forebyggelse, sekretariatsleder i Forebyggelseslaboratoriet
10:15 – 10:45: Oplæg v. Harriet Koorts, seniorforsker ved Deakin University, Australien
The scale-up discourse: Systems approaches to scale-up for population health improvement
10:45 – 11:00: Spørgsmål og diskussion
11:00 – 11.30 Pause
11:30 – 12:00: Oplæg v. Heather McKay, professor University of British Columbia, Canada
The value of partnerships in scale-up – an example from Canada
12:00 – 12:15: Spørgsmål og diskussion
12:15 – 13:00: Frokost
13:00 – 13:30: Oplæg v. Marianne Guldbrandsen, skaleringschef i Rockwoolfonden
Principbaseret forankring og skalering
13:30 – 14:00: Spørgsmål og diskussion
14:00 – 14:45: Projektpitches
14:45 – 15:00: Pause
15:00 – 15:45: Paneldrøftelse om forankring og forankringspotentiale i de præsenterede projekter
15:45 – 16:00: Tak for i dag

Oplægsholdere

Harriet Koorts, senior Researcher, Deakin University, Australien (online) -  Reorientating the scale-up discourse: Systems approaches to scale-up for population health improvement (online presentation).

Despite many important global public health successes for physical activity there is a continued lack of interventions that have been sufficiently scaled up to achieve sustainable and equitable population health improvement. Implementation science approaches have dominated the scale up literature, which typically promote a sequential and mechanistic spread of interventions. Systems change plays a major role in the relation between implementation processes and institutionalization of public health interventions; yet systems approaches remain underutilized in scaling up. This presentation will discuss why reorientating the scale-up discourse to embrace a complex systems perspective has the potential to improve sustainable implementation and impact of population interventions.


Heather McKay, professor, University of British Columbia, Canada (online) - om værdien af partnerskaber for at skabe forankring – et konkret eksempel fra Canada (online præsentation).

Heather McKay (Department of Orthopaedics and Family Practice, Vancouver Coastal Health Research Institute & Department of Family Practice, The University of British Columbia, Canada) har særlig viden om partnerskabsdannelse, implementering og opskalering af projekter med bl.a. fokus på fysisk aktivitet på skoler. Hun har udviklet og været leder af et bemærkelsesværdigt projekt som var "a whole school physical activity and healthy eating model (Action Schools! BC)", der blev implementeret og opskaleret så det omfattede 500.000 børn på skoler i British Columbia. 


Marianne Guldbrandsen, skaleringschef, Rockwoolfonden - Principbaseret forankring og skalering (indgår også som paneldeltager).

Med udgangspunkt i Rockwool Fondens interventions programmer vil oplægget omhandle forankring, implementering og skalering ud fra et systemorienteret perspektiv. Ved at indtænke principper i løsningen af genstridige samfunds udfordringer skabes 'greb' som kan være med til at både fastholde og videreudvikle løsninger implementeret i praksis. Dermed er der også skabt grundlag for at skalere, ikke bare interventioner, men en effektiv tilgang til forandring.

Paneldeltagere

Otto Ohrt, sundhedschef, Aarhus Kommune.
Steffen Bohni, direktør, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Katrine Schjønning, folkesundhedschef, Københavns Kommune.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor