​​

Tobaksforebyggelse i tværsektorielt samarbejde

Kan VBA-metoden anvendes som et effektivt redskab til tobaksforebyggelse og hvad er muligheder og barrierer for implementering? Det spørgsmål blev undersøgt i projektet ‘To­baks­fore­byg­gel­se i tvær­sek­to­ri­elt sam­ar­bej­de. Vir­ker VBA-me­to­den i en travl kli­nisk hver­dag’. Nu er resultaterne klar, og vil blive offentliggjort den 9. maj. 

Vent...


Very Brief Advice (VBA) er en ikke-konfronterende henvisningsmetode, som er udviklet til frontmedarbejdere, der via jobbet møder borgere, som ryger. Via 3 korte spørgsmål (30 sek.) afklares det om patienten vil henvises til en rygestoprådgiver. I Region Hovedstaden er det besluttet at VBA-metoden skal implementeres på alle hospitaler i regionen. Vi ved, at VBA-metoden medfører flere henvisninger til kommunale rygestopforløb, men der har hidtil manglet viden om, hvorvidt kommunerne får kontakt til de borgere, der ryger, om borgerne accepterer at få støtte til rygestop, og om de bliver røgfri. Denne viden er nu indsamlet og præsenteres i rapporten 'Evaluering af implementeringen af VBA i Region Hovedstaden'.

Rapporten lanceres mandag den 9. maj på et møde på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Alle interesserede er velkomne. ​

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor