Ulla Toft: Strukturel forebyggelse er afgørende for et godt sundhedsvæsen i fremtiden

​Den 4. juni samlede Forebyggelseslaboratoriet aktører på tværs af sektorer til inspirationsoplæg om strukturel forebyggelse med input fra Holland og Danmark

Vent...

"Danmark har et af verdens bedste sundhedsvæsener, som vi skal værne om. Men vi ved, at det i fremtiden vil blive presset, fordi flere danskere vil leve med en eller flere kroniske sygdomme, som langt hen ad vejen kan forebygges, bl.a. med strukturelle tiltag" sagde Ulla Toft, professor i sundhedsfremme og forebyggelse og leder af Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, indledningsvis.

Jeroen Lakerveld, seniorforsker ved Amsterdam Universitet og leder af forskningsnetværket Upstream Team holdt et oplæg om, hvordan vores omgivelser påvirker udviklingen i kroniske sygdomme og præsenterede eksempler på strukturelle tiltag fra Holland, herunder et nyt forskningsprojekt i supermarkeder, Supreme Nudge, der har til formål at forebygge kroniske sygdomme, særligt blandt lavindkomst-familier, ved at 'nudge' til sundere valg i supermarkeder.

Lakervelds oplæg blev efterfulgt af et oplæg af Rikke Fredenslund Krølner, seniorforsker ved Statens Institut for Folkesundhed, SDU, om et nyt dansk projekt, Sundere valg i supermarkeder, der skal undersøge, hvordan supermarkeder kan indrettes, så de påvirker børnefamilier til sundere indkøb. Da projektet er i sin opstartsfase, var der rig mulighed for at komme med input til indsatser, og der kom flere gode forslag frem, bl.a. at lave nøglehulsjagt for børn. Flere deltagende organisationer gav udtryk for, at de gerne vil samarbejde om projektet. 

Webinaret blev ikke optaget, men præsentationerne vil snarest være tilgængelige på vores hjemmeside under møder og webinarer.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor